PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Zprávy z regionů>>Soutěž Památka Plzeňského kraje 2021

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Soutěž Památka Plzeňského kraje 2021

20. 10. 2022 Propamatky.info: Areál Liteňského mlýna ve Slatině u Chudenic Areál Liteňského mlýna ve Slatině u Chudenic | Foto: Archiv Plzeňského kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena PLZEŇSKÝ KRAJ | Již počtvrté byla v roce 2021 vyhlášena soutěž Památka Plzeňského kraje o nejlepší realizaci obnovy nemovité kulturní památky. Cílem soutěže je ocenění nejen úsilí vlastníků a snaha o jejich podporu, ale také rozšíření povědomí o kulturním dědictví Plzeňského kraje. V neposlední řadě je soutěž impulsem ke zkvalitnění péče o nemovité kulturní památky, důraz na kvalitu prováděných oprav a rozvoj spolupráce mezi jednotlivými subjekty působícími v oblasti památkové péče.

Slavnostní vyhodnocení výsledků soutěže se z důvodu pandemické situace uskutečnilo až 6. června 2022 v rámci Dne památek a lidové kultury Plzeňského kraje, kdy byla z rukou hejtmana Plzeňského kraje Rudolfa Špotáka slavnostně předána ocenění v soutěži. Oceněné památky vybírala jak odborná komise, tak veřejnost, která mohla hlasovat prostřednictvím internetového portálu soutezpamatka.plzensky-kraj.cz ve dvou kategoriích – Sochy a drobná architektura a Stavby.

Celkem bylo v roce 2021 do soutěže nominováno 19 kulturních památek s tím, že oproti předchozím ročníkům se do soutěže mohly přihlásit i památky, jejichž obnova byla dokončena již v roce 2020, kdy se soutěž vzhledem k pandemické situaci nevyhlašovala. Nominace zdařilých příkladů obnovy kulturních památek do soutěže zasílaly obecní úřady obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji a Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni. Ze strany veřejnosti bylo na podporu soutěžních památek zasláno celkem 2 810 platných hlasů. Ocenění Památka Plzeňského kraje – Cena veřejnosti 2021 si tentokrát odnesly dokončená obnova střešního pláště a obnova fasád věže a průčelí kostela sv. Václava v Radnicích s celkovým počtem 479 hlasů a restaurování sousoší Kalvárie v Podmoklech s celkovým počtem 536 hlasů.

O hlavních cenách rozhodla na základě bodování pětičlenná odborná komise. Hlavní cenu Památka Plzeňského kraje 2021 v kategorii Sochy a drobná architektura získalo restaurování morového sloupu na náměstí Republiky v Plzni. Práce zahrnovaly celkové restaurování sochařské výzdoby i architektury monumentálního morového – mariánského sloupu, který je jednou z dominant plzeňského náměstí. Sochařské dílo bylo očištěno od černých krust, byly konzervovány dílčí poruchy, doplněna modelace chybějících částí a došlo i k doplnění všech zlacených atributů. Ocenění pro druhé a třetí místo za obnovu kulturní památky bylo uděleno za celkové restaurování sousoší Kalvárie v Podmoklech a za restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Hracholuskách.

Hlavní cenou Památka Plzeňského kraje 2021 v kategorii Stavby bylo oceněno restaurování interiéru hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Stříbře. Práce zahrnovaly zejména restaurování vnitřní malířské výzdoby a architektonických článků v interiéru kostela, který je unikátní renesanční sakrální novostavbou vystavěnou v 70. letech 16. století.

Dále odborná komise ocenila druhým místem zdařilou rekonstrukci bývalé vodní pily a stodoly v areálu Liteňského mlýna ve Slatině u Chudenic, které vlastníci obnovili do původního stavu včetně unikátního technického zařízení vodní pily. Na třetím místě se pak umístila celková obnova barokní kaple Panny Marie Pomocné v Chlumčanech včetně restaurování bočního oltáře svatého Dominika.

Vítězové soutěže byli odměněni originální cenou vyrobenou uměleckým sklářem speciálně pro soutěž, pamětním grafickým listem a dalšími věcnými cenami.

Možnosti podpory péče o kulturní dědictví v Plzeňském kraji

Na území Plzeňského kraje je možné najít bohatý soubor památkově hodnotných objektů a lokalit. Památkový fond kraje zahrnuje kromě 25 národních kulturních památek, také 3 223 nemovitých kulturních památek, 4 409 movitých a dále 75 území s plošnou památkovou ochranou, které tvoří městské a vesnické památkové rezervace a zóny a dvě krajinné památkové zóny.

Zachování a obnova tohoto rozsáhlého kulturního dědictví patří mezi zájmy kraje, a proto na tyto účely každoročně přispívá prostřednictvím finanční pomoci v rámci vyhlašovaných dotačních programů v oblasti památkové péče. Vlastníci památkových objektů mohou žádat o příspěvek na financování projektů jejich obnovy ve třech dotačních programech.

Program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje zahrnuje tři dotační tituly. První z nich je určen na podporu stavebních a restaurátorských prací souvisejících se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty památek. Druhý je zaměřen na podporu restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek – uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru. Třetí je věnován podpoře restaurování varhan jako součásti nemovitých kulturních památek.

Další dotační program Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje pomáhá prostřednictvím dotací ve čtyřech dotačních titulech. Prvním je podpora obnovy a rehabilitace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky nacházejících se na území památkových rezervací a zón. Druhý je věnován obnově staveb drobné architektury místního významu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale dotvářejí kulturní krajinu, jako jsou například kapličky, křížky nebo boží muka. Třetí dotační titul se zaměřuje na podporu zhotovení a instalace kopií sochařských děl v exteriéru. Čtvrtý dotační titul, vyhlašovaný od roku 2019, je věnován podpoře tvorby plánů ochrany památkových rezervací a zón.

Samostatný dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje je určen pro poskytování dotací na obnovu pomníků, válečných hrobů a pietních míst jako připomínek historických událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí první světové války, nacistického teroru v letech 1938–1945 a komunistického režimu. Jako mnohdy opomíjené doklady novodobé historie, dědictví po předcích a místa úcty zasluhují takové objekty podporu, aby v důstojném stavu mohly dále plnit svoji funkci.

Celkový objem finančních prostředků v dotačních programech Plzeňského kraje v oblasti památkové péče byl v letošním roce 26 400 000 Kč. V rámci programu na zachování a obnovu kulturních památek bylo poskytnuto celkem 113 dotací v celkové výši 22 000 000 Kč. Na obnovu objektů v památkově chráněných územích, drobné architektury, kopie sochařských děl a podporu tvorby plánů ochrany bylo poskytnuto 57 dotací v celkové výši 4 000 000 Kč a 400 000 Kč bylo rozděleno mezi devět dotací v rámci programu na podporu péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech Plzeňského, Jihočeského, Středočeského, Pardubického a Moravskoslezského kraje nebo na Magistrátě města Prahy, on-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Čtěte také:

Autor: Tereza Eismannová

Zdroj: Plzeňský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info