PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | Se Stanislavou Beránkovou o nových prohlídkových okruzích

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | Se Stanislavou Beránkovou o nových prohlídkových okruzích

2. 7. 2023 Propamatky.info: Zpřístupněná část obnoveného interiéru Zpřístupněná část obnoveného interiéru | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena KLADRUBY (TACHOVSKO) | V březnu byla dokončena další etapa obnovy klášterního areálu zahrnující vznik dvou nových prohlídkových tras. Na další podrobnosti procesu obnovy národní kulturní památky jsme se zeptali kurátorky Národního památkového ústavu.

Můžete ve stručnosti shrnout historii někdejšího benediktinského kláštera?
Kladrubský klášter byl založen v roce 1115 z iniciativy knížete Vladislava jako výsledek jeho kolonizačních snah o osídlení pohraničního hvozdu. Významnou dobu zažil klášter v době opata Maura Finzgutha, který si pozval do Kladrub architekty Jana Blažeje Santiniho Aichela a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Činnost kláštera byla ukončena z vůle Josefa II. v roce 1785. Roku 1825 koupili celé panství Windischgrätzové, kteří je využívali veskrze utilitárně. Od roku 1945 se píší dějiny státní správy, a to až do 60. let minulého století ve smyslu velmi necitlivého užívání, např. státními statky. Aktuálně spravuje klášterní areál Národní památkový ústav.

Které části dosud prošly obnovou a kde budou práce dále pokračovat?
Památková obnova probíhá v kladrubském klášteře od roku 1967, kdy areál od státních statků převzalo tehdejší Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni. Stavební památková obnova byla však akcelerována až v porevoluční době. Z programu Phare byl restaurován vnější plášť a krovy Santiniho kostela, dále byly opraveny střechy, dvorní fasády a fasáda hlavního průčelí na Dientzenhoferově konventu. Zatím největší opravy se provedly až nyní z programu IROP, kdy byla obnovena část nového konventu, takzvaný starý konvent, rajský dvůr, a došlo tak k rehabilitaci některých důležitých prostor z dob klášterních. Aktuálně se obnovuje rovněž tzv. stará prelatura. Zbývá opravit ještě velkou část Dientzenhoferova konventu a další především hospodářské provozy ve východní části areálu.

Přiblížíte krátce nové prohlídkové trasy v novém projektu Život v řádu?
V rámci projektu vznikly dvě nové prohlídkové trasy. Ta první se týká fungování benediktinského kláštera v 18. století, života řeholníků, jejich vědecké činnosti a také spirituality řádu. Velký prostor dostaly klášterní zahrady a symbolika květin v klášterním prostředí napříč staletími. Druhá prohlídková trasa vypráví příběh kláštera po jeho zrušení v roce 1785. Zaměřuje se na rod Windischgrätzů a nakládání s klášterním areálem, přičemž velký prostor je dán vestavbě Windischgrätzského pivovaru do budovy Dientzenhoferova konventu. Zmíněna je i situace po roce 1945.

Na co byl v průběhu tvorby koncepce nových tras kladen největší důraz a odkdy budou zpřístupněny?
Především na pravdivost sdělení, na práci s historickými prameny a stavebněhistorickými zjištěními a jejich kvalitní vyhodnocení. V případě interpretace řádových a obecně církevních dějin, ale i dějin šlechty byl kladen důraz na současné historické výzkumy, které jsou již oproštěny od ideologicky zavádějících interpretací doby komunismu či druhé poloviny 19. století. Obě prohlídkové trasy jsou zpřístupněny veřejnosti od 1. dubna 2023.

Jaká byla dosavadní finanční náročnost provedených prací?
Projekt IROP Klášter Kladruby – Život v řádu stál celkem téměř 165 milionů korun. Z této částky hradila přes 100 milionů korun Evropská unie, 17,7 milionu korun byl národní podíl k dotaci a přes 46 milionů korun bylo hrazeno z rozpočtu Ministerstva kultury a Národního památkového ústavu. Aktuálně probíhá památková obnova na dalších částech kladrubského klášterního areálu. Z prostředků Ministerstva kultury je financována oprava krovů a fasád staré prelatury, z vlastních zdrojů Národního památkového ústavu pak restaurování jižní fasády klášterního kostela.

Více informací naleznete na stránkách KLASTER-KLADRUBY.CZ.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info