PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Zprávy z regionů>>Dotační programy na obnovu památek na Plzeňsku

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Dotační programy na obnovu památek na Plzeňsku

5. 3. 2021 Propamatky.info: Z programu Zachování a obnova kulturních památek byla podpořena oprava ohradní zdi kostela sv. Jana Nepomuckého u Rabí. Z programu Zachování a obnova kulturních památek byla podpořena oprava ohradní zdi kostela sv. Jana Nepomuckého u Rabí. | Foto: Huhulenik – Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 PLZEŇSKÝ KRAJ | Pro zájemce o dotace na záchranu a údržbu kulturních památek, drobné architektury, pietních míst či restaurování varhan vyhlásil Plzeňský kraj několik dotačních programů. Termíny pro podání žádostí se liší, nejbližší uzávěrky jsou 22. března.

Kraj pravidelně vyhlašuje program Zachování a obnova kulturních památek, který se dál dělí na tři dotační tituly. První je určen na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním nemovitých kulturních či národních kulturních památek. Druhý podporuje restaurování ohrožených uměleckořemeslných a výtvarných děl, jež jsou umístěny v exteriéru. Poslední pomáhá financovat restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Žádosti o dotace lze předkládat do 22. března. V loňském roce byly v tomto programu rozděleny více než 22,2 miliony korun mezi 94 projektů.

V programu Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách, staveb drobné architektury a podpora plánů ochrany území lze o dotace požádat ve čtyřech titulech. První se věnuje obnově původního řešení nemovitostí a drobných staveb na území památkových rezervací a zón. Další se soustředí na záchranu drobné architektury, která dotváří kulturní krajinu a nemá památkovou ochranu. Třetí podporuje zhotovení a instalaci kopií sochařských děl v exteriéru. Díla často není možné pro jejich špatný stav dále zachovat na původním místě, proto je nezbytná jejich náhrada a současně konzervování a vhodné uložení originálů. Poslední dotační titul zahrnuje tvorbu plánů ochrany památkových rezervací a zón. Celkově bylo v roce 2020 ve všech zmíněných dotačních titulech tohoto programu rozděleno 4,78 milionu korun. Letošní žádosti bude kraj přijímat stejně jako u předchozího programu do 22. března.

Posledním je program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa. Především se zaměřuje na údržbu a obnovu, restaurování a statické zajištění stávajících objektů, tedy drobných staveb, pamětních desek, památníků, soch, plastik, náhrobků, hrobek či obelisků. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany. Projekty na obnovu pomníků a pietních míst kraj v roce 2020 podpořil částkou 475 tisíc korun. V letošním roce přijímá žádosti do 30. června.

Bližší informace o programech Plzeňského kraje naleznete ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Plzeňský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info