PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Plzeňský kraj>>Nominace z Plzeňského kraje na ocenění Patrimonium pro futuro za rok 2016

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Nominace z Plzeňského kraje na ocenění Patrimonium pro futuro za rok 2016

11. 9. 2017 Propamatky.info: Nástropní malba Velkého sálu na zámku v Trpístech Nástropní malba Velkého sálu na zámku v Trpístech | Foto: Národní památkový ústav, uzemní odborné pracoviště v Plzni | Licence: Všechna práva vyhrazena PLZEŇSKÝ KRAJ | Národní památkový ústav nominoval za Plzeňský kraj dva počiny na cenu Patrimonium pro futuro – obnova Velkého sálu a místností v prvním a druhém patře na zámku Trpísty a archeologický nález zbytků fortifikace zaniklé tvrze ve Vidicích.

Obnova Velkého sálu a místností v prvním a druhém patře na zámku Trpísty
Zámek v Trpístech je dobrým příkladem vrcholně barokní architektury z 18. století. Byl postaven v roce 1729 plzeňským architektem Jakubem Augustonem. Od doby svého vzniku prodělal různé stavební úpravy, avšak jako celek si uchoval původní slohový výraz exteriéru, dispoziční uspořádání a také velké množství uměleckých i uměleckořemeslných prvků, včetně nástěnných maleb.

Loňská etapa celkové památkové obnovy hlavní zámecké budovy navázala na dokončenou obnovu interiérů prvního patra zámku a dvou oválných sálů v přízemí – vstupního vestibulu a saly terreny. Byla restaurována původní dřevěná parketová rámová podlaha a nástropní výmalba Velkého sálu včetně dílčích oprav plastických architektonických a dekorativních prvků. Ve druhém patře byly obnoveny ve všech místnostech podlahy, truhlářské prvky, vnitřní omítky, výmalby a jiné. Některé interiéry byly reinstalovány vnitřním zařízením přiměřeně jejich památkové hodnotě.

Tato obnova je svým způsobem vyvrcholením jedné z etap postupné celkové obnovy památky jejím vlastníkem. Jde o vzorově provedenou památkovou obnovu a restaurování historických interiérů s důrazem na zachování a prezentaci všech jejich původních uměleckých, uměleckořemeslných a řemeslných prvků. Nominace v kategorii Obnova památky, restaurování patří investorovi a zároveň majiteli zámku Danielu Alexanderu Malikovi.

Archeologický nález zbytků fortifikace zaniklé tvrze ve Vidicích
V kategorii Objev, nález roku bylo nominováno Západočeské muzeum v Plzni za archeologický nález zbytků fortifikace zaniklé tvrze ve Vidicích na Domažlicku. K objevu došlo na podzim roku 2016 při záchranném archeologickém výzkumu, který byl vyvolán záměrem stavby rodinného domu. Výzkum provedlo Západočeské muzeum v Plzni ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

Tvrz ve Vidicích je v písemných pramenech nepřímo zmiňována k roku 1362. Na mapě takzvaného josefovského vojenského mapování z let 1764–1768 je zobrazena jako stavba s kruhovým příkopem. Dochované objekty panského dvora v areálu tvrziště byly odstraněny po roce 1960, stáje a stodoly zhruba o 20 let později. Při této devastaci byly pravděpodobně zničeny i nadzemní pozůstatky středověké tvrze.

Výzkum potvrdil vysoký archeologický potenciál území. Míra zachování i rozsah odkryté fortifikace neboli hradby zaniklé tvrze jsou v kontextu západních Čech zcela unikátní. Významné je, že kvůli velkému významu archeologického nálezu se ustoupilo od záměru postavit na pozemku rodinný dům.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. Veřejnost může podpořit nominované počiny prostřednictvím on-line hlasování v soutěži Památky děkují ZDE.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, uzemní odborné pracoviště v Plzni

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info