PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Lumírem Kadlecem o obnově věže hasičské zbrojnice

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Lumírem Kadlecem o obnově věže hasičské zbrojnice

31. 1. 2023 Propamatky.info: Závěrečná fáze obnovy Závěrečná fáze obnovy | Foto: Lumír Kadlec | Licence: Všechna práva vyhrazena BEZDRUŽICE (TACHOVSKO) | Kvůli nepříznivé povětrnostní situaci bylo v roce 2021 poškozeno opláštění věže historického památkově chráněného objektu hasičské zbrojnice. Na všechna úskalí po všech stránkách náročné rekonstrukce jsme se zeptali starosty obce.

Můžete shrnout dějiny památky?
Objekt hasičské zbrojnice v Bezdružicích se nachází na náměstí Kryštofa Haranta a je rozdělený stavebně do dvou částí. Zahrnuje přízemní oddíl obdélníkového půdorysu a třípatrovou dřevěnou věž, která je mladšího data výstavby než přízemní část. Je to neslohová stavba, jejíž zděná část byla pravděpodobně postavena v druhé polovině 19. století. Budova je vyznačena na Indikační skice stabilního katastru, na Císařském povinném otisku mapy stabilního katastru z roku 1839 však zbrojnice zachycena není. Na katastrální mapě Bezdružic z roku 1893 je již zakreslena v rozsahu dnešní konstrukce. Na historickém snímku bezdružického náměstí z roku 1926 dřevěná věž ještě nestála, ale na jiném snímku s datací 1954 ji již vidíme ve shodné podobě jako dnes. Stavba je řešena poměrně netypicky se zděnou přízemní částí a připojenou vysokou dřevěnou věžovou konstrukcí sloužící k sušení hadic i k hasičskému výcviku. Objekt není výrazněji poznamenán pozdějšími novodobými zásahy, dochoval se v podstatě ve stavu po úpravách někdy v první třetině 20. století. Přestože konstrukce nejsou nijak mimořádné, jedná se o jednu z mála technických památek tohoto typu, postavených pravděpodobně již od počátku k svému účelu a dochovaných na území Plzeňského kraje. V roce 2017 byla zbrojnice rozhodnutím Ministerstva kultury prohlášena za kulturní památku. V současnosti není na území Plzeňského kraje památkově chráněna žádná jiná požární zbrojnice.

Co vše se dosud podařilo realizovat a které práce jsou v plánu?
Vzhledem ke škodné události způsobené silným větrem v červenci 2021, kdy se dřevěná věž vychýlila ze své osy, jsme byli nuceni přistoupit k její rekonstrukci. Nejdříve se počítalo s drobnější opravou poškozených spojovacích prvků a výměnou několika trámů, ale po odstranění opláštění jsme zjistili, že celá nosná konstrukce je napadena dřevokazným hmyzem, a tudíž se musela celá konstrukce věže vyrobit nová. Po konzultaci s odborem památkové péče na Městském úřadě ve Stříbře jsme se rozhodli rovnou i pro výměnu střešní krytiny, která byla také již na hranici své životnosti. V současné době je již hotova celá nová konstrukce věže včetně nového opláštění, jsou již zabudovány okenice, vjezdová vrata i vstupní dveře. Provádí se pouze drobné dokončovací práce a vše se připravuje na předání do užívání.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury?
Část nákladů na opravu dřevěné věže jsme získali z dotace od Plzeňského kraje z dotačního titulu Finanční podpora obnovy území Plzeňského kraje postiženého pohromou. Na výměnu střešní krytiny jsme žádali o dotaci Ministerstvo kultury z Havarijního programu na rok 2022 a Plzeňský kraj tentokrát z dotačního titulu Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky. Bohužel z důvodu nedostatku financí jsme dotaci z Ministerstva kultury neobdrželi. Z Plzeňského kraje nám byla dotace schválena, a proto jsme se rozhodli vyměnit střešní krytinu alespoň na dřevěné věži zbrojnice. Na zbývající část střechy zbrojnice se pokusíme získat dotaci v roce 2023.

Můžete prosím našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Na rekonstrukci dřevěné věže se podílela firma Truhlářství Josef Adamec. Jedná se o velice šikovného uměleckého truhláře, kterého mohu vřele doporučit. Na výměnu střešní konstrukce byla vybrána firma KOUTNÝ GROUP, s. r. o. Jedná se taktéž o zkušené a šikovné pokrývače, kteří odvedli perfektní práci a nemohu jinak než doporučit.

Více informací naleznete na stránkách obce BEZDRUŽICE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info