PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Janem Soukupem o obnově kláštera Chotěšov

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Janem Soukupem o obnově kláštera Chotěšov

22. 9. 2017 Propamatky.info: Celkový pohled na barokní klášter Chotěšov od jihu Celkový pohled na barokní klášter Chotěšov od jihu | Foto: Jan Soukup | Licence: Všechna práva vyhrazena CHOTĚŠOV (PLZEŇSKO) | Rekonstrukci kláštera Chotěšov sledujeme na portálu PROPAMÁTKY již několik let. Naše redakce tam uskutečnila i svůj první Den pro památku v roce 2015, kdy jsme se jako dobrovolníci prakticky zapojili do pomoci klášteru. O aktuální situaci památky jsme si povídali s Janem Soukupem, předsedou Spolku Klášter Chotěšov.

Klášter Chotěšov se doposud opravoval po velmi malých částech s ohledem na omezené finanční možnosti. Kdy opravy začaly a co vše se už podařilo rekonstruovat?
Významné opravy kláštera začaly v roce 1992, kdy obec Chotěšov se souhlasem sester řádu Navštívení Panny Marie, které konvent restituovaly, začala organizovat opravy. Největším problémem byl havarijní stav krovů a střech. Podle finančních prostředků byly upřednostňovány úseky v nejhorším stavu a ty byly opravovány. Do současnosti byly opraveny dvě třetiny krovů a střech. Od roku 2000 je klášter v majetku obce, která postupuje s dalšími opravami. Rekonstrukce se netýkala pouze střech. Požárem a hlavně neudržováním barokní výmalby nad schodištěm musela být tato freska o ploše 180 m2 sejmuta, následně byl opraven strop a freska byla v roce 2001 znovu osazena. Byl opraven vnější plášť pavilonu v zahradě kláštera, který nyní slouží jako hasičské muzeum. Další finanční prostředky byly vynaloženy na dílčí práce – oprava schodišťové haly, pořízení 50 oken, restaurování dveří do kapitulní síně, obnova základního systému podzemních odvodňovacích chodeb, oprava historického výtahu, restaurování maleb presbytáře kostela a obnova jeho vitráží. V současné době jsme museli reagovat na zhoršující se stav krovů a střech prelatury, kde jsme vloni zahájili záchranné práce.

Kolik finančních prostředků si dosavadní opravy již vyžádaly a z jakých směřovaly zdrojů?
Do letošního roku bylo vynaloženo cca 56 milionů korun z prostředků obce Chotěšov, Plzeňského kraje, Ministerstva kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví a z darů sponzorů. Prostředky nejsou velké, ale důležité je, že se můžeme spoléhat na jejich stálý tok.

Celková suma na obnovu tak rozsáhlého areálu by si podle odhadů vyžádala částku až miliardu korun. Nyní klášter získal dotaci ve výši 65 milionů korun a obec Chotěšov přispěje 5,5 milionu korun. Co je v plánu za tyto finanční prostředky opravit?
Použití dotace z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 55 milionů a 10 milionů korun od Místní akční skupiny Radbuza a částka 5,5 milionu korun z prostředků obce bude rozděleno na různé účely. Především bude odstraněn havarijní stav části severního křídla, který způsobila nefunkčnost zde umístěného odvodňovacího kanálu. Ale hlavně chceme postoupit s otevřením vnitřku kláštera, obnovou a zatraktivněním jeho interiérů pro návštěvníky. Stávající muzeum bude opraveno do moderní podoby, zřízena expozice barokní plastiky a kamenných barokních děl v přírodě. Bude prezentována jejich ochrana a obnova. Dále bude vytvořeno zázemí pro návštěvníky a umělce při kulturních akcích.

S obnovou kláštera také pomáháte. Jaká je vaše role v celém procesu záchrany památky?
Od počátků jsem se snažil pomoci s nastavením kurzu obnovy kláštera. Problémů bylo nad hlavu, a tak nejdůležitější bylo nastavit priority. Druhým úkolem bylo najít pro klášter využití. Od roku 2000 jsem předsedou občanského sdružení Klášter Chotěšov, dnes Spolku Klášter Chotěšov, jehož členové, dobrovolníci, ve svém volném času organizují kulturní aktivity a prohlídky kláštera. O objekt se spolu s obcí starají tři organizace: Spolek Klášter Chotěšov, Brána kláštera Chotěšov, o.p.s., a Chotěšovská vlna. Druhá jmenovaná společnost se stará o bývalý správní úřad kláštera a jeho zahradu z éry majitelů panství Thurn-Taxisů, které jsou dnes v soukromém vlastnictví. Chotěšovská vlna je spolek mládeže Salesiánského střediska z Plzně, dnes již trochu pokročilejšího věku okolo 30 let, který se zprvu podílel na drobných pracích při čištění a opravách konventu a zahrad. Dnes organizují vždy první sobotu v srpnu velice úspěšný Večer pro klášter Chotěšov, který navštěvuje více než 1,5 tisíce návštěvníků. Výtěžek akce jde ve prospěch kláštera. Lze říci, že právě dobrovolní spolupracovníci vnášejí do kláštera život, bez něhož by práce na obnově ztrácela smysl. Nemáme ambici, abychom s účastí malé obce a dvěma desítkami dobrovolníků opravili klášter za miliardu. Ale chceme, abychom zastavili jeho devastaci a převedli klášter přes období nouze, finanční i morální, o kterém věříme, že přejde. Děkuji všem, kdo mají na tomto díle zásluhy.

Více informací o třech neziskových organizacích, které se snaží pomáhat při obnově kláštera Chotěšov naleznete v Katalogu služeb. Jedná se o SPOLEK KLÁŠTER CHOTĚŠOV, BRÁNA KLÁŠTERA CHOTĚŠOV, o.p.s.,a CHOTĚŠOVSKÁ VLNA.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info