PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Tipy a inspirace>>Restaurátoři a konzervátoři se sejdou v Klatovech

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Restaurátoři a konzervátoři se sejdou v Klatovech

31. 8. 2021 Propamatky.info: Účastníci konference si prohlédnou i Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. Účastníci konference si prohlédnou i Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech. | Foto: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše | Licence: Všechna práva vyhrazena KLATOVY | Ve dnech 7.–9. září 2021 se v sále Kulturního domu Družba v Klatovech uskuteční již 29. ročník konference konzervátorů-restaurátorů. Setkání přinese nové trendy a příklady dobré praxe z oboru. Pozornost bude věnována i etickým otázkám při výkonu této profese.

V rámci bohatého programu se účastníci mohou těšit například na příspěvky o restaurování unikátního motorového vozu Slovenské strely z roku 1936, které bylo úspěšně dokončeno v letošním roce, o průzkumu staroasyrských klínopisných tabulek ze sbírky Bedřicha Hrozného nebo zcela výjimečné památky – Relikviáře sv. Maura. Mimo jiné bude rovněž prezentováno restaurování kraslic ze sbírek Národního muzea, lepení podmaleb na skle nebo také čištění knižních desek z nitrátu celulózy. Představena bude i konzervace plastické mapy Moravy a Slezska a řada dalších zajímavých témat.

Součástí akce budou rovněž panelové diskuze u posterových prezentací s neméně zajímavými tématy. Účastníci si budou moci vybrat též z několika exkurzí. Vydat se mohou na prohlídku expozic Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech, Pavilonu skla či známou klatovskou Černou věž. V rámci konference se bude konat též plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií čítající více než 270 členů.

Tematické okruhy konference
• Materiálové a technologické průzkumy, mechanismy poškozování
• Konzervátorsko-restaurátorské zásahy
• Preventivní konzervace
• Nové metody a prostředky v oblasti ochrany kulturního dědictví
• Historie, teorie a etika konzervování-restaurování

Příspěvky z akce budou publikovány v recenzovaném periodiku Fórum pro konzervátory-restaurátory, jehož speciální tištěné číslo vyjde u příležitosti konání konference v Klatovech. Akci pořádá Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně ve spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií, Českým výborem ICOM a Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech.

Podrobný program konference naleznete v příloze nebo na stránkách METODICKÉHO CENTRA KONZERVACE. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Metodické centrum konzervace

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info