PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Tipy a inspirace>>KONFERENCE | Románský portál cisterciáckého konventního kostela v Plasích

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

KONFERENCE | Románský portál cisterciáckého konventního kostela v Plasích

5. 3. 2020 Propamatky.info: Kostel Nanebevzetí Panny Marie je románská stavba, později zakrytá barokní architekturou. Kostel Nanebevzetí Panny Marie je románská stavba, později zakrytá barokní architekturou. | Foto: Art Jarka - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 PLASY (PLZEŇSKO) | V Centru stavitelského dědictví se 12. března koná mezinárodní konference Románský portál cisterciáckého konventního kostela v Plasích. Pořádá ji Biskupství plzeňské ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Národním památkovým ústavem a městem Plasy.

Akce se koná v rámci projektu Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Program

 • 9.30 Prezence
 • 10.00 Zahájení konference | Zdeněk Hanzlíček, starosta města Plasy; Karel Ksandr, generální ředitel Národního technického muzea; Naděžda Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu; Vladimír Vilímec, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkovou péči; Tomáš Holub, biskup plzeňský
 • 10.45 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, nová stavebněhistorická zjištění a okolnosti nálezu románského portálu | Zdeněk Chudárek
  Ikonografie plaského portálu a jeho typové a výtvarné paralely | Jan Royt
  Tympanon portálu konventního kostela v dobových středoevropských souvislostech: poznámky k typologii, ikonografii a stylu | Aleš Mudra
 • 12.00 Přestávka na oběd | pro zájemce bude oběd zajištěn v Knížecím pivovaru v areálu kláštera
 • 13.00 Prohlídka portálu kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • 13.30 Variabilita dekorací portálů cisterciáckých opatství na Apeninském poloostrově v druhé polovině XII. století. Florální dekor ve službách estetiky sv. Bernarda z Clairvaux | Jana Michalčáková
  Romańskie tympanony podobne do portalu w Plasach oraz kilka uwag na temat średniowiecznych polichromii architektonicznych | Ewa Łużyniecka / Monika Dąbkowska
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plasích v písemných a obrazových pramenech | Pavel Kodera
  Poznámka ke kompozici průčelí plaského kostela | Karel Ksandr
 • 15.00 Dějiny umění, památková péče, historie, ikonologie a archeologie k nálezu románského portálu v Plasích | Petr Sommer
  Koncepce restaurování románského portálu v Plasích z pohledu historika umění a památkáře. K výtvarným a významovým aspektům historického díla v zrcadle procesu restaurování | Petr Skalický / Milan Matějka
  Prezentace restaurátorského záměru a průzkumů románského portálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích a vybrané reference odpovídajících prací | akademický sochař Jan Bradna / Tomáš Váňa
 • 16.30 Materiálový průzkum a otázka prezentace portálu v pohledu technologa | Petr Kuneš
  Dokumentace rytin na jižní fasádě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích | Jakub Chaloupka
  Geometrické souvislosti západního portálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích | Petr Růžička

Kontakt pro přihlášky a informace na e-mailu: pavel.kodera@ntm.cz, tel. 777 190 734. Z organizačních důvodů žádají organizátoři o potvrzení účasti do 9. března.­­­­­­­­­­­­­­­ Bližší informace naleznete na stránkách CENTRA STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ V PLASÍCH

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Centrum stavitelského dědictví Plasy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info