PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Plzeňský kraj>>ROZHOVOR | Se Zdeňkem Musilem o záchraně pozůstatků hradu Krašov

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | Se Zdeňkem Musilem o záchraně pozůstatků hradu Krašov

7. 6. 2022 Propamatky.info: Celkový pohled na památku Celkový pohled na památku | Foto: Spolek pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova v Kralovicích | Licence: Všechna práva vyhrazena BOHY (PLZEŇ-SEVER) | Již přes 90 let pečuje místní spolek o cennou a památkově chráněnou hradní zříceninu na romanticky vyhlížejícím skalnatém ostrohu levého břehu Berounky jihovýchodně od Kralovic. Nejen na chystanou fázi obnovy jsme se zeptali člena spolku.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky a aktivity Spolku pro ochranu přírodní rezervace a hradu Krašova v Kralovicích?
Památkově chráněná zřícenina Krašov je pozůstatkem významného sídla založeného v první polovině 13. století pány z Krašova. Do roku 1678 byl hrad majetkem různých šlechtických rodin a následně plaského kláštera. V roce 1785 zpustl a byl částečně záměrně zbourán. Pro západní stranu je charakteristické rozsáhlé předhradí s četnými relikty zástavby, opevnění a jiných terénních úprav. Na skalnatém ostrohu mezi údolím Brodeslavského potoka a Berounkou se nachází hradní jádro oddělené výrazným příkopem. Na vnější straně jižní zdi se dochovaly původní renesanční omítky s pozůstatky takzvaných psaníčkových sgrafit.

Náš spolek vznikl již v roce 1931 a na podzim 2021 jsme oslavili 90. výročí jeho založení. Po celou dobu jeho existence se snažíme o záchranu a zvelebování hradu. Vyhrabali jsme trosky prakticky z hlíny v lese. Již v roce 1931 měl náš spolek za úkol vyhotovit stavebněhistorický průzkum. Daří se nám to ale až v současnosti. Spolek založil Václav Tomeš, na jehož počest je pojmenovaná naučná stezka na hrad. Ve spolupráci s obcí Bohy se také opravila přístupová cesta k památce. Ještě jedna zajímavost. Poslední podoba Krašova před rozbořením z roku 1785 je barokní. Nejedná se tedy o zříceninu hradu, ale spíše barokního zámku. Proto je velice důležité určit stavební historii památky.

Jaké etapy obnovy vás čekají?
Během příští dekády budou práce rozděleny do několika fází. V letošním roce půjde hlavně o celkové zaměření stávajícího stavu hradu se zprávou statika. Následovat bude stavebněhistorický průzkum hradu. Součástí by byla i archivní rešerše a zmapování stavební historie hradu. Následná koncepce obnovy hradu bude obsahovat stavebnětechnické zhodnocení jednotlivých konstrukcí s kvalifikovaným vyčíslením nákladů a etapizací stavebních prací. Na základě archivního bádání by měla vzniknout i kniha popisující stavební historii Krašova. Na základě těchto přípravných prací již letos na podzim vznikne projekt na první etapu stabilizace a konzervace hradu Krašova. První etapa stavebních prací bude řešit nejvážnější problémy. Stavební práce budou realizovány během roku 2023. To by byla první etapa záchrany památky.

Jaké doprovodné kulturní akce jsou pro letošní sezonu plánované?
Jen namátkou mohu zmínit: 28. května proběhne Dětský den na Krašově, 6. srpna Krašovský jarmark s ukázkou středověkých řemesel a středověkou hudbou Scubulcus, 10. září akce s názvem Rytíři na hradě. Na 17. září má náš spolek naplánován historický cyklus Češi a Němci v dějinách. Akce proběhne v Lidovém domě v Kralovicích ve spolupráci s Katedrou historických věd Filozofické fakulty Západočeské univerzity Plzeň, Muzeem a galerií Severního Plzeňska v Mariánské Týnici a městem Kralovice. Jedná se o celodenní akci a účastníci cyklu obdrží certifikáty, které mohou využít ve svých školách a institucích či pro vlastní potřebu.

Jakými cestami se daří rekonstrukci financovat?
Část financí na tyto práce získáme z darů a dotací, část z prodeje suvenýrů a prodeje drobného občerstvení. Významný podíl na příjmech našeho spolku má i pořádání výše jmenovaných kulturních akcí.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Na členské schůzi 22. ledna 2022 jsme odhlasovali firmu, která nám zajistí práce nutné k vytvoření projektu celkové záchrany a rekonstrukce. Již započala spolupráce s ateliérem Kudrnovský a podle dosavadních zkušeností mohu jen vřele doporučit.

Více informací naleznete na stránkách HRADKRASOV.CZ

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info