PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Památky a finance>>Šest nových památek v Plzeňském kraji

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Šest nových památek v Plzeňském kraji

18. 3. 2023 Propamatky.info: Klášter Pivoň je novou národní kulturní památkou. Klášter Pivoň je novou národní kulturní památkou. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena PLZEŇSKÝ KRAJ | V roce 2022 prohlásilo Ministerstvo kultury v Plzeňském kraji šest historických objektů památkami. Mezi nimi jsou: pomníky, kaple, funkcionalistická vila, vesnická usedlost a most. Augustiniánský klášter v Pivoni se stal národní kulturní památkou.

Nejvíce památek přibylo opět v nejrozlehlejším okrese Česka, v okrese Klatovy. Ve dvou případech se památková ochrana týká pomníků padlým ve světových válkách. Monument v Dolanech je jedním z prvních poválečných pomníků na Klatovsku vůbec, jeho architektura nese rysy pozdní secese. Slavnostní odhalení se uskutečnilo 10. října 1920.

Druhý pomník se nachází v Sušici, kde je součástí významného prostoru před Masarykovou školou. Památník z roku 1933 sestává z kamenných schodišť a opěrné zdi s městským znakem. Později byl monument doplněn figurálními reliéfy sochaře Otakara Švece. Původní bronzová socha T. G. Masaryka byla za druhé světové války zničena a v roce 1949 ji nahradila nová kamenná socha dle Švecova návrhu, zhotovená sochařem Otokarem Velinským z Prahy. Z politických důvodů však došlo k jejímu osazení až v roce 1969, a to již mimo vlastní architekturu pomníku. Dosud byl památkově chráněn jen pomník, vloni byla ochrana rozšířena i na sochu.

Další novou klatovskou památkou je kaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích. Obdélná stavba ve štítě s nástavcem se zvoničkou má renesanční původ, svoji dnešní podobu však získala kolem roku 1880. Kaple stojí v působivé poloze na skalnatém návrší nedaleko vsi a je při nárožích doplněna dvěma kovanými pamětními kříži.

Freundova vila v Plzni
Funkcionalistická vila čp. 1987 plzeňského architekta Leo Meisla. Nachází se v Žižkově ulici 29 na Jižním Předměstí na území městské památkové zóny Bezovka. Byla postavena v roce 1932 pro rodinu zubního lékaře Jiřího Freunda stavitelem Františkem Paškem. Má podobu hmotové sestavy několika kvádrů, vycházející z vnitřního uspořádání, a typické jsou pro ni nepravidelně velké a asymetricky rozmístěné okenní otvory.

Silniční most ve Štěnovicích
Nedaleko od Plzně ve Štěnovicích se nachází trámový železobetonový silniční most přes řeku Úhlavu. Most postavila firma Müller & Kapsa v roce 1905 jako náhradu původní dřevěné konstrukce. Šlo o první realizaci železobetonového mostu, který firma provedla. U štěnovického uplatnila německý patent příčné výztuže železobetonových trámů z kulatého betonového železa (třmínků) od firmy Luipold & Steiner ze Stuttgartu.

Usedlost v Kamenném Újezdě
Vesnická usedlost ev. č. 8 v Kamenném Újezdě na Rokycansku se pyšní roubeným obytným domem a stodolou s dalšími kamennými hospodářskými budovami. Pochází z druhé poloviny 18. století, ale stávající vzhled jí vtiskly úpravy v 19. století. Obytné stavení s lomenicí pavláčkou je typickým příkladem lidové architektury Rokycanska.

Národní kulturní památka klášter v Pivoni
Bývalý augustiniánský klášter v Pivoni patří mezi zhruba tři stovky objektů, jež tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství Česka. Klášter s kostelem Zvěstování Panny Marie byl založen ve 13. století, jeho dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby, k níž došlo po zrušení kláštera a jeho úpravě na zámek. Raně gotický presbytář kostela obsahuje unikátní architektonické detaily, v českém prostředí velmi specifické. U kláštera bylo provedeno základní zabezpečení a zajištění proti zřícení, ale je nutná celková obnova. Památka není přístupná veřejnosti.

K 1. lednu 2023 čítal nemovitý památkový fond Plzeňského kraje celkem 3 223 nemovitých a 5 202 movitých památek, 8 památkových rezervací, 75 památkových zón a 19 ochranných pásem. Mimořádný status národní kulturní památky má v Plzeňském kraji celkem 26 kulturních statků (24 nemovitých a 2 movité památky).

Informace k jednotlivým památkám lze najít v PAMÁTKOVÉM KATALOGU.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info