PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Janou Churavou o obnově hospodářského dvora

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Janou Churavou o obnově hospodářského dvora

21. 4. 2023 Propamatky.info: Čelní pohled na hospodářskýdvůr Čelní pohled na hospodářskýdvůr | Foto: Dvůr Kalec, s. r. o. | Licence: Všechna práva vyhrazena ŽIHLE, KALEC (PLZEŇ-SEVER) | Autorství cenného barokního hospodářského komplexu je připisováno Janu Blažeji Santinimu, od jehož úmrtí letos uplyne 300 let. Na specifika příkladné rekonstrukce památky nebo cenné nálezy z poslední doby jsme se zeptali správkyně dvora.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
První zmínka o Kalci je z roku 1234, později je popisován jako tvrz. Po bitvě na Bílé hoře byl majetek vlastníkům sídla roku 1623 zkonfiskován a darován plaskému klášteru. Za třicetileté války byl komplex vypleněn husary a později Švédy. V letech 1710–1716 nechal opat Evžen Tyttl z plaského kláštera vystavět v místech tvrze nový barokní dvůr, jehož součástí byla i kaple sv. Markéty. Autorství plánů dvora s originálním půdorysem deltoidu je připisován Janu Blažeji Santinimu, který s plaským klášterem spolupracoval, ale navazuje i na architekturu Jana Baptisty Matheye. V 80. letech 18. století byl plaský klášter zrušen, dvůr získal hrabě Lažanský a v rodinném majetku zůstal Kalec až do 20. let 20. století. V roce 1934 sídlo koupil plzeňský stavitel Jaroslav Brček, kterému byl majetek ale v roce 1948 znárodněn a začleněn do Jednotného zemědělského družstva. Po roce 1989 byl v restituci statek navrácen rodině Brčkových, od níž kulturní památku roku 2013 koupili současní majitelé.

V jaké fázi se aktuálně obnova nachází, které práce vás letos čekají?
Máme za sebou už čtyři roky oprav severního křídla, ve kterém se nachází také kaple sv. Markéty. Nejprve se opravovaly krovy, poté statika a sanace zdí. Loni restaurátoři obnovili krásná štuková zrcadla na stropech a vnitřní omítky. Použili zde speciální barokní techniku, takže jsou stěny krásně hladké s okrovým nádechem. Letos bychom chtěli opravu severního křídla dokončit. Čekají nás podlahy, komíny a vnější fasáda.

Lze krátce přiblížit nové nálezy jako nápisový kámen v kapli sv. Markéty nebo další restaurátorské prvky?
Při obnově štukových omítek v kapli byla objevena barokní freska na stropě, která byla ukryta pod vrstvou sazí a starých nátěrů. Na nejstarší dochované vápenné omítkové vrstvě je v klenebním zrcadle malba s rytou předkresbou. Motivem bude zřejmě výjev se sv. Markétou jako patronkou úrody – drapérie a ruka s palmovou ratolestí, hlavičky s křídly andělíčků a okrovočervená barevnost pozadí ukazují k nanebevzetí.

Loni se při výkopech zeminy v prostoru kaple našel pod úrovní podlah nápisový pískovcový kámen s chronogramem 1717, který odkazuje k zasvěcení kaple sv. Markétě. Je zde napsáno INHONOREM DIVAE MARGARITAE STRVCTA ATQVE SACRATA EST HAEC CAPELLA, z boční strany ještě iniciály AB.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury?
Obnova severního křídla probíhá díky každoroční podpoře Ministerstva kultury. Získali jsme dotaci v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Pouze z vlastních zdrojů by opravy v tak velkém rozsahu nebyly možné.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Všechny firmy, které se na rekonstrukci podílely, odvedly výbornou práci. Mohu doporučit firmu Stucco TM - Město Touškov, s. r. o., majitele Petra Tomana, která nám krásně opravila omítky a stropy včetně obnovy původních profilů a říms. Opravu statiky a vysušení zdí prováděly firmy STATIKA SANACE, s. r. o., a firma PRINS sanace.

Detaily o stavbě naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info