PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Opravené památky>>V Plzni navštivte přednáškový cyklus Minulostí kolem nás

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

V Plzni navštivte přednáškový cyklus Minulostí kolem nás

15. 3. 2024 Propamatky.info: Přednášky se odehrávají ve středověkém sklepení domu U Zlatého slunce. Přednášky se odehrávají ve středověkém sklepení domu U Zlatého slunce. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena PLZEŇ | Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni pokračuje druhým rokem v přednáškovém cyklu Minulostí kolem nás. Stejně jako v loňském roce se setkání budou konat ve středověkém sklepení domu U Zlatého slunce v Prešovské ulici čp. 7.

Akce se odehrávají pravidelně první a třetí pondělí v měsíci vyjma dubna, kdy se vzhledem k velikonočním svátkům termíny o týden posouvají. Začátek přednášek zůstává stejný, a to v 16 hodin. Vstup je volný. Poslední přednáška jarního bloku se uskuteční 3. června.

Program jarního bloku:

  • 18. března | Došky mezi paneláky. Selský dvůr U Matoušů v Plzni-Bolevci | Karel Foud

V letech 2019–2021 proběhla celková obnova selského dvora, z větší části formou restaurování. Prostřednictvím řady fotografií provede mluvené slovo posluchače postupnou obnovou dvora, který je zpřístupněn veřejnosti.

  • 8. dubna | Kapitoly z prezentace archeologie II.: Archeoskanzeny – výlet do minulosti, nebo pouťová atrakce? | Petr Sokol

Přednáška bude analýzou silných i slabých stránek archeoskanzenů, jejich způsobu prezentace minulosti, úvahou nad přístupy k pojetí archeoskanzenů, jejich realizacemi a provozováním a rovněž o jejich působení na návštěvníka.

  • 22. dubna | Mlčenliví svědci minulosti. Příběhy restaurování sochařských památek | Viktor Kovařík

Seznámíte se s příklady restaurování převážně barokních sochařských památek, které jsou často opomíjenými, mlčenlivými svědky naší krajiny. Pokud se podaří jejich řádná obnova, je tím umožněno nejen zachování hodnot díla, ale také svědectví jeho vzniku či osudů v průběhu času.

  • 6. května | Středověké symboly víry, sebevědomí, soucitu a vděčnosti. Farní kostel a špitální kaple v Boru u Tachova | Roman Lavička

Zapomenutý příběh špitální svatyně – kaple sv. Jana Křtitele, původně zasvěcené příznačně sv. Alžbětě Durynské jako patronce chudých a nemocných, navíc ukazuje, že snaha pomoci druhým mnohdy přichází až s uvědoměním si vlastních slabostí, nastupujícími nemocemi a blížícím se koncem – dnes, stejně jako ve středověku.

  • 20. května | Tabák a urbanismus?! Bývalá tabáková továrna v Tachově | Lucie Romportlová

Hovořit se bude o souboru budov areálu bývalé tabákové továrny v Tachově v rámci urbanistického a architektonického vývoje města, ve vztahu k jeho památkovému fondu. Seznámíte se s autorstvím jednotlivých částí areálu, jejich konstrukčním systémem i slohovým tvaroslovím. Existence areálu bude zasazena do kontextu vývoje industriálního dědictví Česka i historie města Tachova.

  • 3. června | Cisterciácká krajina plaského kláštera a její jídelní zázemí | Tomáš Klír, Martin Janovský, Ondřej Malina

Na zázemí cisterciáckého kláštera Plasy se podíváte pohledem archeologie. Vyhodnocení dat leteckého laserového skenování a geochemické analýzy umožnily lépe poznat sídelní vývoj již dávno zaniklého dvora Třebokov. Pozornost bude věnována i dalším sídlům v okolí, která patřila k majetkům plaských cisterciáků.

S ohledem na sklepní prostředí pořadatelé doporučují vzít si s sebou teplé oblečení či přikrývku. Nápoje na zahřátí budou zajištěny.

Bližší informace o jednotlivých přednáškách najdete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, ÚZEMNÍHO ODBORNÉHO PRACOVIŠTĚ V PLZNI.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info