PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Opravené památky>>Restaurátorská obnova prvků mobiliáře kostela Nanebevzetí Panny Marie

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Restaurátorská obnova prvků mobiliáře kostela Nanebevzetí Panny Marie

13. 2. 2023 Propamatky.info: Svatostánek je vrcholně barokní stavbou. Svatostánek je vrcholně barokní stavbou. | Foto: Jik jik - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 PŘEŠTICE (PLZEŇ-JIH) | Restaurování patří k důležitým a nezastupitelným postupům památkové péče a pokračovalo také v interiéru zdejšího svatostánku. Cenný soubor předmětů, z nichž jsou některé movitou kulturní památkou, vyžadoval odborný průzkum a zásah.

Bohatý interiérový mobiliář chrámu zahrnuje vyjma štukové a malířské výzdoby početný soubor prvků jako například oltáře, varhany, dřevěné balustrády, sochy z různobarevných mramorů, dřevěné lavice, obrazy, křtitelnice nebo úložné skříně. Obnova prakticky všech mobiliárních předmětů byla rozdělena do několika fází. Formou odborných záměrů a průzkumů se na ní podílelo více restaurátorů, mimo jiné Jan Bradna, Anna Bradnová, Tomáš Váňa, Martin Tamchyna, Daniel Ebel a Tomáš Berger. Odborné práce zlacení hlavního oltáře a bočních oltářů sv. Anny a Panny Marie Růžencové provedla společnost BRADNA RESTAUROVÁNÍ, s. r. o., odborný partner portálu PROPAMÁTKY. Záměr restaurování kovářských a pasířských prvků zajistil Antonín Kašpar. Restaurování Božího oka v klenbě presbytáře nebo uměleckořemeslných kamenných prvků exteriéru kostela se uskutečnilo dle záměru Martina Hrona, Venduly Filip a Evy Haškovcové, ze společnosti TERRIGENA Art, s. r. o. Odborně ošetřena byla například kovaná branka v chórové přepážce, dubové klekátko, skříň se sochou sv. Antonína Paduánského, kredenční skříň se třemi zásuvkami nebo intarzované lavice, které jsou samostatnou movitou kulturní památkou.

Obecným cílem všech odborných prací je maximálně zachovat a současně odhalovat historické hodnoty památky. Procesy jsou založené na respektování autentické podstaty. Obnova původního vzhledu uměleckořemeslných prvků zvýrazňuje památkovou hodnotu kostela jako celku. Snahou restaurátorských prací je přispět ke zlepšení současného stavu památky.

Přeštický svatostánek Nanebevzetí Panny Marie je součástí areálu národní kulturní památky. Je vrcholnou pozdně barokní stavbou významného architekta a stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Památka představuje největší mimopražský barokní kostel na našem území, který je současně výraznou urbanistickou a krajinnou dominantou oblasti. Restaurátorské práce jsou součástí projektu Obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací naleznete na stránce ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PŘEŠTICE, dále na stránce BRADNA.EU nebo také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info