PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Opravené památky>>Plzeňský kraj podporuje péči o kulturní dědictví

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Plzeňský kraj podporuje péči o kulturní dědictví

5. 12. 2019 Propamatky.info: Obnova Zimova mlýna v Ostrovci-Lhotce na Rokycansku byla v roce 2018 oceněna v soutěži Památka Plzeňského kraje. Obnova Zimova mlýna v Ostrovci-Lhotce na Rokycansku byla v roce 2018 oceněna v soutěži Památka Plzeňského kraje. | Foto: Pavlína Lucáková | Licence: Všechna práva vyhrazena PLZEŇSKÝ KRAJ | K dlouholeté finanční podpoře zaměřené na zachování a obnovu kulturních památek a dalších objektů na památkově chráněných územích připojil kraj v roce 2018 také dotační program na péči o pomníky, válečné hroby a pietní místa.

V Plzeňském kraji, který disponuje bohatým památkovým fondem, mohou vlastníci získat finanční podporu v rámci každoročně vyhlašovaných programů Zachování a obnova kulturních památek a Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru. Nově je od roku 2018 vyhlašován program Péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa s alokací milion korun.

Celkový objem finančních prostředků poskytovaných v tomto druhu dotačních programů průběžně roste. Například v roce 2014 byla z rozpočtu vyčleněna částka 2,7 milionu korun, v roce 2015 to bylo 4,8 milionu korun a v letech 2018 a 2019 bylo mezi vlastníky rozděleno již 26,5 milionu korun. Zvýšil se rovněž podíl účasti kraje na celkových nákladech, a to z 60 na 80 procent.

Od roku 2017 je každoročně vyhlašována soutěž Památka Plzeňského kraje. Vyzdvihuje nejlepší realizace obnovy nemovitých kulturních památek ve dvou kategoriích – Stavby a Sochy a drobná architektura. Jedním z cílů je rozšíření povědomí o kulturním dědictví kraje mezi širokou veřejnost a prezentace pozitivních výsledků péče o historické objekty. V uplynulých ročnících bylo oceněno několik desítek úspěšných projektů, velká část z nich byla dotována z prostředků Plzeňského kraje.

Vítězem ročníku 2018 v kategorii Stavby se stal Zimův mlýn v Ostrovci-Lhotce na Rokycansku. V témže roce byl oceněn zámek Svojšín, kde byla restaurována unikátní dekorativní výmalba vnitřků krbů a malované dřevěné špalety dveřních otvorů. Dalším z úspěšných příkladů je oprava fasád a vnitřních omítek věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v Tachově.

V kategorii sochařských děl a památek drobné architektury se dostalo ocenění městu Hostouň za restaurování pilíře se sousoším Nejsvětější Trojice na Chodském náměstí a jako velice zdařilou shledala odborná komise obnovu horažďovické výklenkové kaple sv. Vojtěcha a vysokého kamenného kříže v Tachově.

Více informací naleznete také v on-line verzi bulletinu MÁME VYBRÁNO pod předchozí zprávou. V tištěné podobě je k dispozici také na Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu Kraje Vysočina a dále Libereckého, Plzeňského, Ústeckého a Pardubického kraje.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Plzeňský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info