PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Opravené památky>>OSM VÝSTAV | Středověké stavební stroje

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

OSM VÝSTAV | Středověké stavební stroje

14. 8. 2023 Propamatky.info: Pohled do expozice středověkých stavebních strojů Pohled do expozice středověkých stavebních strojů | Foto: Národní technické muzeum | Licence: Všechna práva vyhrazena PLASY (PLZEŇSKO) | Národní technické muzeum otevřelo již 25. stálou expozici. Nachází se v bývalém pivovaru plaského kláštera, v Centru stavitelského dědictví. V atraktivní instalaci najdeme funkční repliky středověkých stavebních strojů vyrobených původními postupy.

Nová expozice představuje v evropském měřítku ojedinělou rekonstrukci původní středověké stavitelské technologie a její zpřístupnění veřejnosti doplňuje ucelený výklad dějin stavitelství v plaském areálu Národního technického muzea. Realizace byla podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu.

„Středověké stavební stroje byly geniální. Byly založené na fyzikálních zákonech a sloužily i pro výrobu jednoduchých náhradních dílů. Všechna tato zařízení aplikují dovedně základní mechanické principy, díky kterým bylo možné efektivně využít omezenou lidskou či zvířecí sílu třeba při zdvihání a přemisťování těžkých břemen, při zatloukání pilotů pro základy staveb i při dalších stavebních činnostech. Nová stálá expozice je mimořádným příspěvkem k poznání středověkého stavitelství z doby císaře a krále Karla IV. a jeho syna Václava IV.,“ uvedl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

„Součástí nové expozice jsou tři unikátní repliky středověkých stavebních strojů, které zhotovil a experimentálně využíval tesařský mistr Petr Růžička. Jedná se o klecový jeřáb vyrobený dle předlohy v bibli Václava IV., beranidlo zhotovené podle vyobrazení tzv. husitského anonyma a vrátek s vijákem podle vyobrazení v knize Domenica Fontany,“ doplnil autor expozice Jakub Chaloupka, kurátor Národního technického muzea.

Kromě obdivuhodných obřích strojů se návštěvník v iluzivním prostředí středověkého staveniště seznámí s fungováním tehdejších řemeslných hutí, jednotlivými řemesly, která byla při stavbě potřeba, nástroji a materiály, jež se ve středověku běžně používaly. Expozice je doplněna i o obrazový a filmový materiál, který dokumentuje výrobu replik strojů a jejich následné využití ve stavební praxi.

Centrum stavitelského dědictví
Národní technické muzeum vybudovalo nové expozice v letech 2009–2015 v objektu někdejšího pivovaru a v prostorách hospodářského dvora. Vzniklo tak unikátní pracoviště, v jehož programové náplni se prolíná prezentační a edukační funkce muzea se zážitkovými aktivitami zaměřenými na širokou návštěvnickou obec.

Bližší informace naleznete na stránkách CENTRA STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ. Zpráva vznikla v rámci mediální spolupráce s muzei a galeriemi v projektu OSM VÝSTAV, které byste o prázdninách neměli minout. Nenechte si ujít další tipy.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní technické muzeum

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info