PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Opravené památky>>Obnovený refektář v Klatovech je památkou Plzeňského kraje 2019

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Obnovený refektář v Klatovech je památkou Plzeňského kraje 2019

15. 4. 2020 Propamatky.info: Pohled do obnoveného refektáře s novým mobiliářem Pohled do obnoveného refektáře s novým mobiliářem | Foto: Městská knihovna Klatovy | Licence: Všechna práva vyhrazena KLATOVY | Město v uplynulém roce dokončilo rozsáhlou obnovu refektáře jezuitské koleje včetně přilehlých místností. Prostor nyní spravuje Městská knihovna Klatovy a využívá jej jako multifunkční sál. Rekonstrukce byla oceněna jako památka Plzeňského kraje 2019.

Zastupitelé města se pro obnovu refektáře rozhodli na podzim roku 2018. Celkové náklady přitom přesáhly 30 milionů korun, přičemž osmimilionovou dotaci poskytl Plzeňský kraj. Stavební práce na obnově prvního podlaží západního a severního křídla trvaly 10 měsíců, a to i přes to, že stavební firma v průběhu prací narazila na dvě překvapení. Přímo v sále refektáře byl pod podlahou objeven objekt, který lze označit jako výlevku. Druhým pak byla středověká studna. Před příchodem jezuitů a stavbou koleje byly na jihozápadě města měšťanské domy a studna jejich obyvatelům patrně sloužila jako zdroj vody.

„Po stavebních pracích jsme měli tři měsíce na to, abychom prostory vybavili technikou, nábytkem a dalším zařízením k fungování. Vše potřebné jsme měli ještě před předáním stavby připravené, takže se dokončení stihlo v termínu a rekonstruovaný objekt mohl být 29. listopadu 2019 slavnostně otevřen,“ říká Karel Viták z Městské knihovny Klatovy, který byl u celého procesu rekonstrukce. Podle jeho slov nebylo cílem navrátit refektáři zcela původní vzhled včetně vybavení. Přednost dostaly nakonec současné interiérové prvky. V sále jsou nyní pohodlné funkční židle, moderní osvětlení, ozvučení i projekční technika.

Revitalizací refektáře získalo město Klatovy kulturní sál střední velikosti, který mu chyběl. Jelikož je sál koncipován jako multifunkční, mohou se v něm konat vedle kulturních akcí i jednání městského zastupitelstva. „Ve využití refektáře bychom rádi pokračovali v tom, co městu přinesli jezuité před 400 lety – tedy v šíření vzdělání a vytváření možností pro jeho prohlubování,“ dodává Karel Viták.

Jezuitská kolej, jejíž součástí je opravený refektář, patří k celému klatovskému jezuitskému komplexu, k němuž rovněž přináleží: kaple sv. Josefa, jezuitské gymnázium, kostel Neposkvrněného početí Panny Marie a svatého Ignáce z Loyoly a barokní lékárna, která dnes sídlí v měšťanském domě na náměstí ve své době však byla umístěna v koleji. Jezuité přišli do Klatov v roce 1636 především jako řád, jehož cílem bylo šířit vzdělanost. Se stavbou koleje začali v roce 1655 společně s budováním kostela. Poté, co byl na konci 18. století řád zrušen, připadl celý areál jezuitů rozhodnutím císaře městu. V objektu byla zřízena kasárna, napřed císařská, později republiková. Vojáci si celou budovu bohužel přizpůsobili obrazu svému. Tyto nevhodné zásahy byly odstraněny, takže nyní můžeme vidět sál a přilehlé místnosti tak, jak je jezuité opouštěli. Je však téměř jisté, že celá kolej se během své více než stoleté historie vyvíjela nejen duchovně, ale i stavebně.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Městská knihovna Klatovy

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info