PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Plzeňský kraj>>Opravené památky>>Obnova historické drážní vodárny v Kasejovicích

Zpravodajství

Plzeňský kraj

zpět

 

Obnova historické drážní vodárny v Kasejovicích

23. 8. 2023 Propamatky.info: Obnovená drážní vodárna Obnovená drážní vodárna | Foto: Luděk Blovský | Licence: Všechna práva vyhrazena KASEJOVICE (PLZEŇSKO) | V loňském roce byla dokončena citlivá rekonstrukce památkově chráněného objektu, který v sobě spojuje strojovnu s vodojemem a kolnu na uhlí. Drobná stavba se nachází v blízkosti zdejší železniční stanice a je součástí trati Nepomuk–Blatná.

Město Kasejovice získalo železniční stavbu do svého majetku po dlouhých letech. Vodárna byla v roce 2020 prohlášena za kulturní památku. Nedlouho poté byla zahájena první etapa obnovy, při níž bylo dle dochované dokumentace opraveno mimo jiné první nadzemní podlaží, krov, hrázdění, opláštění. Došlo k výměně střešního pláště, domodelování římsy a zakrytí klempířskými prvky. V roce 2022 započala druhá etapa zahrnující rekonstrukci přízemí budovy, realizaci vnějších i vnitřních omítek a vnitřní podbití střechy v uhelně. Poté došlo k očištění, opravě a ošetření povrchu pohledového cihelného zdiva a výmalbě celého objektu. Repasí prošlo okno, byla vyrobena replika dveří, opravena kamenná dlažba a dřevěné schodiště. Všechny dřevěné části byly ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu. Následoval nový rozvod elektřiny s repasí ocelových prvků – kladky a potrubí. Očištěna a zakonzervována byla ocelová nádrž, další kovové prvky prošly repasí, vznikla replika vodoznaku, kolem objektu byl položen okapový chodníček. Druhou etapu provedla firma Miroslava Suchana z Mirovic. Letos má být v interiéru umístěna výstavní expozice zaměřená na regionální trať Blatná–Nepomuk.

Objekt vznikl podle typového projektu v roce 1897 při budování železniční trati Strakonice–Blatná s odbočkami do Nepomuku a Rožmitálu pod Třemšínem. Pravidelný provoz na trati Blatná–Nepomuk byl zahájen v červnu roku 1899. Původní součástí dráhy byla dosud existující železniční stanice Kasejovice sestávající z typizovaných objektů, které se dochovaly dodnes. Vodárna zajišťovala zbrojení parních lokomotiv. Realizaci prováděla firma Životský a Hrabě představující významného železničního projektanta a stavitele Osvalda Životského.

Drážní vodárna se dochovala v původní podobě včetně hrázděných stěn, železné nýtované nádrže o objemu 30 m³ a větší části technologického vybavení. Stavba představuje výrazný, autenticky dochovaný objekt industriálního dědictví, v současnosti poslední svého typu v Plzeňském kraji. Cenné prvky ilustrují mimo jiné fragmenty mechanismu ukazatele vodní hladiny (vodoznaku).

Bližší informace naleznete na stránkách PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info