PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | Se Zdeňkem Skalickým o záchraně hradní zříceniny Brandýs nad Orlicí

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

ROZHOVOR | Se Zdeňkem Skalickým o záchraně hradní zříceniny Brandýs nad Orlicí

19. 10. 2020 Propamatky.info: Pohled od jihu na hradní jádro s palácem na podzim 2018 Pohled od jihu na hradní jádro s palácem na podzim 2018 | Foto: Zdeněk Skalický | Licence: Všechna práva vyhrazena BRANDÝS NAD ORLICÍ (ORLICKOÚSTECKO) | Také letos pokračuje obnova památkově chráněné zříceniny středověkého hradu. Nejen na podrobnosti náročných prací a plány do budoucna jsme se zeptali historika ze Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii hradu?
Jeho počátky spadají do poslední čtvrtiny 13. století, kdy pravděpodobným zakladatelem sídla byl Jindřich z Brandisa, jedná se o saský Brandis poblíž Lipska. Po pánech z Brandýsa drželi panství páni z Boskovic, největšího rozmachu došlo za Kostků z Postupic ve druhé polovině 15. století. Naopak úpadek přišel za vlády Pernštejnů – poboření hradu a zrušení místní správy panství. V polovině 16. století bylo panské sídlo přesunuto dolů do města a hrad začal pomalu pustnout. Snahy o údržbu a později zpomalení chátrání se datují od 80. let 19. století v souvislosti s činností okrašlovacího spolku. Hradní zříceninu koupilo město Brandýs nad Orlicí v roce 1931 a od roku 2005 zde působí Spolek pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
Záchranné práce započaly v roce 2013 opravou jihovýchodního torza zdiva v hradním jádře a získaly nominaci na cenu Patrimonium pro futuro. V následujících letech se pokračovalo stabilizací severního parkánu a celé vnější obvodové zdi hradního jádra. Symbolicky byly práce završeny rekonstrukcí ikonického palácového okna nad údolím Tiché Orlice. Od roku 2019 probíhají práce v rámci třetí etapy na západním paláci – zajištění dvou přízemních klenutých prostor lidově označovaných jako sklepy a realizace vyhlídky na město v úrovni prvního patra. To vše doprovázeno nezbytným archeologickým výzkumem.

Jaké práce vás čekají?
V prvé řadě musíme dokončit třetí etapu – zajištění prvního patra západního paláce včetně propadlé podlahy v jedné místnosti, provedení částečného zásypu s hydroizolací a především vyřešení přístupu do spodních prostor paláce. Tím by byla tato část hradu připravena pro bezpečný návštěvnický provoz. Další fáze by se měla týkat místnosti s pozůstatky teplovzdušného vytápění a úprav centrální části hradního jádra. Nelze opomenout ani havarijní stav štítové a parkánové zdi na druhém předhradí.

Daří se na obnovu čerpat finanční prostředky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Samotné opravy jsou financovány z rozpočtu města Brandýs nad Orlicí za výrazné pomoci dotací z Havarijního programu Ministerstva kultury. Na archeologický výzkum v roce 2017 přispěl vedle vlastníka památky také Pardubický kraj, loňský výzkum menšího rozměru financoval spolek, letošní opět město Brandýs nad Orlicí. V souvislosti se sháněním drobných sponzorských darů od právnických či fyzických osob sledujeme s obavami ekonomický vývoj reagující na probíhající pandemii COVID-19.

Jaké plánujete využití památky?
Veškeré práce na hradě se zaměřují na maximálně možné zpřístupnění a zatraktivnění turisticky zajímavé lokality. Hradní jádro je plánováno jako odpočinková zóna s naučně poznávacími prvky, zatímco druhé předhradí nabízí do budoucna vhodný prostor pro pořádání kulturních akcí, například v podobě přírodního amfiteátru. Hradní zříceninu bychom rádi propojili prostřednictvím naučné stezky s ostatními památkami v nejbližším okolí, jako jsou brandýský zámek, pomník Jana Amose Komenského s labyrintem nebo hrad Orlík.

Další informace naleznete v KATALOGU SLUŽEB nebo na stránkách HRADU BRANDÝS, aktuality na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info