PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Martou Mastnou nejen o obnově radniční věže

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Martou Mastnou nejen o obnově radniční věže

10. 12. 2022 Propamatky.info: Obnovená radniční věž Obnovená radniční věž | Foto: Město Polička | Licence: Všechna práva vyhrazena POLIČKA (SVITAVSKO) | Byla dokončena obnova cenné radniční věže, která je součástí budovy radnice, jejíž opravy potrvají v dalších letech. Na dílčí souvislosti rekonstrukce jsme se zeptali vedoucí odboru územního plánování, rozvoje a životního prostředí města.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii a specifika národní kulturní památky?
Dominantní třípodlažní barokní stavba byla na náměstí lichoběžníkového tvaru postavena v letech 1739–1743 brněnským stavitelem Františkem Benediktem Klíčníkem v místě historické gotické radnice s věží. Ve starší literatuře byl návrh stavby připisován Františku Maxmiliánu Kaňkovi. Charakteristickým znakem palácového objektu je věž zakončená cibulovou bání s lucernou. Dřívější gotická radnice byla zbourána v roce 1739 a její jediný pozůstatek tvoří právě věž z poloviny 14. století, která byla zakomponovaná do barokní novostavby. Autorem barokního štukového dekoru radniční kaple a fasád je patrně Antonín Wallner. O malířskou výzdobu barokní kaple se postaral Ondřej Arnošt z Horního Litvínova. V 19. století došlo v rámci stavebních úprav ke změně konstrukce krovu a tvaru střechy. Věžní cibulová střecha pochází z roku 1916, mansardový krov z roku 1940. Od roku 2008 je radnice národní kulturní památkou.

Jaké práce byly v rámci aktuální fáze provedeny?
Ukončovaná první fáze obnovy zahrnovala především restaurování věže, opravu architektonických prvků nebo sanaci obvodového zdiva přízemí. Věž má nyní stejný barevný odstín jako radnice, je okrová, štuky jsou bílé. Opravou prošly věžní hodiny, konkrétně ciferníky, vyměněna jsou skla, další části byly restaurovány.

Které kroky budou následovat?
V dalších letech radnici čeká oprava jižní a východní fasády a třetí etapu prací zakončí obnova severní a západní fasády. Dále dojde i k restaurování malovaného městského znaku na východním průčelí budovy. Práce by měly být dokončeny do 30. listopadu 2024. Do té doby nás tedy na náměstí čeká radnice zahalená vždy z odpovídající části lešením a čilý stavební ruch. Barokní skvost Palackého náměstí si zásadní opravu zaslouží a přidá se tak k dalším opraveným barokním památkám, kterými jsou morový sloup a sochy na obou kašnách.

Lze zmínit strukturu financování celé akce a je možné čerpat dotaci Ministerstva kultury?
Celková obnova barokní radnice je rozplánovaná na tři etapy. Rozpočet na restaurátorské a stavební práce činí 16,5 milionu korun, přičemž letos opravy stály pět milionů korun. Městskému rozpočtu pomohla získaná dotace z Programu regenerace Ministerstva kultury částkou 860 tisíc korun. Výše přidělené dotace mě zklamala, přestože Polička získala opět nejvyšší možnou částku, která byla v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón rozdělena mezi všechna města. Dotace na památky byly značně pokráceny, což není potřeba vzhledem k současné nesnadné ekonomické situaci ani vysvětlovat. Žádost o finanční příspěvek jsem podala i na Pardubický kraj, výsledek však ještě není znám. Každá „koruna“ se hodí a každou možnost získání dotace je třeba využít. Proto byla podána souběžně i žádost o dotaci z rezervy Programu regenerace na dokončení restaurování vestibulu radnice. S uvedeným dotačním titulem jsme uspěli například při obnově nýtovaného mostu v parku. Tak se necháme překvapit, zda úspěch zopakujeme i tentokrát.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Zde je na místě jmenovat zhotovitele obnovy, firmu BÁČA, Polička, s. r. o., která vzešla z výběrového řízení. Autorem projektu obnovy obvodového pláště je Petr Rohlíček, průzkum vlhkosti, salinity a návrh sanace vypracoval Josef Kolář. Restaurátorský záměr k obnově pískovcového soklu a okenních ostění vyhotovil Zdeněk Šmahel, průzkum a záměr k restaurování figurálních a dekorativních štukových prvků fasád Vojtěch Adamec. Záměr obnovy městského znaku na čelní fasádě vypracovaly Jana Weisserová a Magdalena Slavíková.

Více informací naleznete na stránkách MĚSTA POLIČKA.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info