PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Zprávy z regionů>>KNIHA | Úvod do restaurování kamenných památek

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

KNIHA | Úvod do restaurování kamenných památek

19. 9. 2023 Propamatky.info: Novou knihu vydala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Novou knihu vydala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. | Foto: Univerzita Pardubice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKO | Fakulta restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli vydala novou publikaci o základních principech restaurování kamenných památek. Soustředí se zejména na problematiku exteriérových sochařských děl a zdůrazňuje mezioborový dialog v péči o tyto artefakty.

Právě vzájemná komunikace mezi specialisty z různých oborů: restaurátory, technology, petrology, statiky, projektanty, stavbyvedoucími, investorem, správcem památky, úředníky výkonné složky památkové péče či pracovníky odborné památkové organizace je podle autora knihy Jakuba Ďoubala u restaurování monumentálních kamenných sochařských děl naprosto nezbytná. Autor považuje za nutné umět komunikovat a zdůvodňovat některé aspekty restaurování i laické veřejnosti. Znalost a pochopení základních principů restaurování je zásadní pro vzájemné pochopení a spolupráci při naplňování společného cíle péče o kulturní dědictví.

Ačkoliv se jedná o stručný úvod, obsahuje publikace velké množství pečlivě vybraných odkazů na texty a studie rozvíjející danou tematiku. Tyto odkazy mohou být odrazovým můstkem pro hlubší ponoření do problematiky restaurování kamenných památek.

Publikaci je možné si zakoupit přes e-shop a potom osobně vyzvednout v kanceláři Fakulty restaurování v Litomyšli. Bližší informace naleznete na stránkách UNIVERZITY PARDUBICE.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info