PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Pardubický kraj>>Dva nominované počiny na cenu Patrimonium pro futuro za Pardubický kraj

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

Dva nominované počiny na cenu Patrimonium pro futuro za Pardubický kraj

18. 9. 2017 Propamatky.info: Restaurovaný nástavec se sochou sv. Rozálie z oltáře sv. Barbory v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Luži Restaurovaný nástavec se sochou sv. Rozálie z oltáře sv. Barbory v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Luži | Foto: Milan Krištof | Licence: Všechna práva vyhrazena PARDUBICKÝ KRAJ | Nominace byly uděleny ve dvou kategoriích – Obnova památky, restaurování a Prezentace hodnot. A to pro obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži a třídílnou publikaci zabývající se metodikou záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví.

Restaurování interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie na Chlumku v Luži
Jezuitský poutní kostel představuje výraznou dominantu Pardubického kraje. Stavba vznikla na místě starší kaple Panny Marie, v níž byl vystaven milostný obraz Panny Marie Pomocné, zvané Pasovské. Ten se stal jedním z nejuctívanějších artefaktů mariánského kultu ve východních Čechách. Po výstavbě nového barokního kostela byl zavěšen na hlavní oltář, kde se nachází dodnes. Většina vnitřního zařízení byla pořízena v prvním desetiletí 18. století. Na uměleckořemeslném provedení chrámového zařízení se podíleli významní umělci své doby.

Obnova kostela se uskutečnila v letech 2015–2016. Zahrnovala opravu vstupní fasády včetně sochařské výzdoby a restaurování interiéru. Především jednalo o kompletní restaurování lavic, bočních oltářů, spodní části kazatelny a zpovědnic. Dále bylo restaurováno sousoší Kalvárie, obrazy sv. Ayi a Judy Tadeáše, nábytkové vybavení sakristie, dveře, okna či schodiště na kůr a do oratoří. Obnovena byla i dlažba a kamenný náhrobek hraběnky Hieserlové. V loňském roce byla vydána publikace o obnově interiéru kostela.

Třídílná publikace vydaná v rámci projektu Metodika záchrany a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí
Projekt, který byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, se zaměřil na vytvoření funkčního modelu možností ochrany, obnovy a prezentace kulturního dědictví venkova Českomoravského pomezí. Realizován byl Spolkem archaických nadšenců ve spolupráci s odborníky ze Švýcarského muzea a dalšími institucemi. Publikace prezentuje texty od 25 autorů a dotýká se následujících okruhů – Průzkum a dokumentace památek lidové architektury, Transfer a rekonstrukce památek lidové architektury, Prezentace a udržitelná péče o památky lidové architektury.

Soubor lidových staveb z oblasti Českomoravského pomezí stojí v centru badatelského zájmu. Jedná se například o zděnou hospodářskou usedlost, dvojici roubených domů a roubenou polygonální stodolu. Objekty představují mimořádně cennou skupinu památek, kterou kromě vysoké kulturněhistorické hodnoty spojuje špatný stav zachování a bezprostředně hrozící zánik. Současní majitelé staveb uvažují nad demolicí. Jediná možná cesta k záchraně je jejich přemístění na nové místo. Cílem projektu je v horizontu pěti až deseti let centralizovat všechny vybrané ohrožené objekty na místo v zachované zemědělské kulturní krajině v blízkosti Litomyšle.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info