PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Tomášem Zaplatílkem o obnově fary v Sudslavě

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Tomášem Zaplatílkem o obnově fary v Sudslavě

28. 12. 2011 Propamatky.info: Tomáš Zaplatílek, předseda Občanského sdružení Genius loci Sudslava Tomáš Zaplatílek, předseda Občanského sdružení Genius loci Sudslava | Foto: archiv Tomáše Zaplatílka | Licence: Všechna práva vyhrazena SUDSLAVA (ORLICKOÚSTECKO) | Občanské sdružení Genius loci Sudslava již několik let usilovně pracuje na obnově farního areálu v Sudslavě. Během oprav zároveň nabízí bohatý kulturní program pro nejširší veřejnost. Více už prozradí Tomáš Zaplatílek, předseda sdružení.

Hlavním posláním vašeho občanského sdružení je obnova fary v Sudslavě. Co všechno se již podařilo opravit?

Za již pět uplynulých let, které jsme věnovali obnově farního areálu, se podařila opravit střecha jak na budově fary, tak na hospodářské budově. Dále jsme také renovovali dochované vybavení interiéru barokní fary postavené v roce 1692. Zaměřili jsme se na původní dveře i s kováním, špaletová okna nebo dřevěné podlahy a schody do patra. Tomu předcházelo statické zajištění objektu, provedení nové elektroinstalace v celé budově, vybudování sociálního zařízení, kuchyně a spousta dalších prácí, které podporují genia loci bývalého farního areálu. Velice nás těšila práce na obnově sochy sv. Anny z roku 1882 umístěné v prostoru zahrady. Je to už třetí socha, která utváří jednotný obraz chráněné kulturní památky.

Z jakých finančních zdrojů rekonstrukci realizujete?

Hlavním zdrojem financování jsou převážně vlastní prostředky, které věnujeme na obnovu bývalého farního areálu. V prvních letech se nám podařilo také získat finanční prostředky z grantu Pardubického kraje. Finanční příspěvek pokryl část výměny jedné čtvrtiny střešní krytiny, o rok později se poskytnutý grant využil na statické zajištění budovy bývalé fary. V následujících letech jsme využili finanční podpory Ministerstva kultury v Havarijním programu, kterým jsme pokryli další část výměny střešní krytiny. V letošním roce jsme obdrželi příslib dotací prostřednictvím Místní akční skupiny Nad Orlicí, o.p.s. a Státního zemědělského intervenčního fondu v rámci Programu rozvoje venkova. V tomto případě je ale nejprve nutné pokračující obnovu předfinancovat z vlastních finančních prostředků.

S kým na obnově spolupracujete? Funguje spolupráce s dobrovolníky?

Jsme velmi rádi za pomoc každého, kdo má chuť se podílet na obnově kulturní památky a nejen na její obnově. Občanské sdružení Genius loci Sudslava během roku také pravidelně organizuje několik kulturních a společenských aktivit. Jezdí k nám přátelé a známí, které práce u nás těší a s námi se radují, když se pořádaná akce povede. V letošním roce k nám přijelo dokonce sedm studentek Fakulty restaurování Univerzity Pardubice na týdenní prázdninovou praxi. Studentky dokumentovaly a prováděly restaurátorský průzkum unikátního souboru 90 kusů historických divadelních kulis z první poloviny 20. století. Divadelní kulisy ochotnického spolku Jirásek v Sudslavě byly uloženy bezmála sto let na půdě bývalé fary a nového zájmu se dočkaly až ze strany Genius loci Sudslava. Podle dochovaných záznamů se divadlo v obci hrálo už od roku 1868. Záměrem občanského sdružení je vybudování muzea ochotnického divadla a navrácení divadelní činnosti do obce Sudslava. Pro příští rok domlouváme spolupráci se sdružením Duha v rámci dobrovolnického projektu Trochu jinak. Dobrovolníci by měli pomoci s přípravou a organizací akce s názvem Sudslavské divadelní slavnosti, které bychom chtěli uspořádat v srpnu 2012. Jednalo by se o několik divadelních představení s doprovodným hudebním programem a uměleckou výstavou.

Jaké byly další aktivity Vašeho sdružení v tomto roce?  

V letošním roce před prázdninami pořádalo občanské sdružení Genius loci Sudslava o.s. druhý ročník Sudslavského tvoření aneb tvořivou dílnu pro šikovné ručičky dětí a rodičů se zábavnými hrami v přírodě. V červenci proběhl Den otevřených ateliérů, na kterém jsme představili výběr ze souboru historických divadelních kulis a uspořádali výstavu s první malou divadelní slavností nanečisto. Akce měla úspěch i slušnou návštěvnost, i přes nepřízeň počasí k nám přijížděli lidé všech věkových skupin. Dokonce nás navštívil i jeden manželský pár z Austrálie, který byl v Čechách na dovolené. Poslední letošní kulturní akcí byl adventní koncert hudebního souboru Michal Hromek Consort z Prahy s hostující zpěvačkou Hanou Horkou, která zpívá se skupinou Asonance. Koncert byl přijat posluchači s velkým úspěchem a opět jsme se utvrdili v tom, že děláme správnou věc.

Co plánujete do budoucna? K jakým účelům bude fara po opravě sloužit?

Jak už jsem se zmínil, plánů do budoucna máme mnoho, a proto bychom byli velice rádi, kdyby se nám dostávalo nejen spousta dobrých kreativních nápadů a finančních prostředků na realizaci našich záměrů, ale také většího zájmu veřejnosti, pro kterou chceme vybudovat zázemí vhodné pro pořádání nejširších forem kulturních, vzdělávacích a společenských aktivit. Bývalý farní areál slouží veřejnosti už dnes, takže v tomto ohledu na tom nebudeme nic měnit, ale budeme se i nadále snažit vylepšovat náš program a prostředí kulturní památky. S tímto souvisí nabídka dalších služeb, kterými bychom si přáli oživit bývalý farní areál v Sudslavě. Chtěli bychom v budoucnu také umožnit příležitostný pronájem bývalého farního areálu i pro privátní a firemní akce, přednášky, výukové programy a semináře s možností přespání v počtu do 10 osob.

Další informace o občanském sdružení Genius loci Sudslava o.s. naleznete na portálu PROPAMÁTKY v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info