PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Milanem Šudomou nejen o vzniku Muzea přeživších

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Milanem Šudomou nejen o vzniku Muzea přeživších

3. 11. 2023 Propamatky.info: Pohled do továrního areálu Pohled do továrního areálu | Foto: Nadační fond Archa - rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNĚNEC (SVITAVSKO) | V areálu někdejší textilní továrny, do které koncem druhé světové války přesunul Oskar Schindler z krakovského ghetta kolem tisíce Židů a zachránil jim život, vzniká unikátní muzejní projekt. Na detaily jsme se zeptali manažera projektu.

Lze ve stručnosti přiblížit projekt Nadačního fondu Archa rodiny Löw-Beer a Oskara Schindlera?
Tento projekt nadačního fondu si dává za cíl a snaží se přivést areál bývalé továrny Vitka v Brněnci znovu k životu. Plánem je vytvoření Muzea přeživších a poté také památníku Schindlerova archa. Projekt počítá s výstavbou bytových jednotek v dolní části areálu.

Jaké části areálu v Brněnci jsou obnovovány?
Areál lze rozdělit na dvě části, ta severní zahrnuje památkově chráněné budovy, které se snažíme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zachránit. U budovy bývalých německých kasáren a později laboratoří je nyní třeba urgentně opravit střechu. V minulosti musela být původní střecha stržena a nahrazena plochým záklopem, což bylo ale provizorní řešení, které již nyní budově nijak nepomáhá. Máme již stavební povolení, na které navážou nutné zednické práce a poté stavba nového krovu. Souběžně probíhá odborná renovace původní brány koncentračního tábora, která bude také dokončena v letošním roce. Dalším velkým a potřebným krokem je celková rekonstrukce budovy bývalé barevny / budovy Schindlerovy továrny, která je největší památkově chráněnou budovou v areálu, a je zde třeba v součinnosti s Národním památkovým ústavem zajistit stabilizaci oken a říms v přední části tak, aby dále nepadaly, a poté dokončit přípravu všech podkladů pro stavební povolení na komplexní rekonstrukci budovy. Toto je bohužel stále ve fázi přípravy dokumentů a získání všech potřebných povolení a odborných posudků. Druhá část areálu, ta jižní, je nyní ve stavu ruin a hromad suti. Jediná budova, která stojí, je bývalá pracovní vila rodiny Löw-Beer. Tato část areálu čeká na své využití. Plánem je zde postavit bytové jednotky pro seniory a rodiny a část využít k dalšímu rozvoji služeb a lehkého průmyslu.

Které další stavební úpravy jsou letos v plánu?
Jak již bylo zmíněno v předchozí odpovědi, probíhají práce na záchraně a obnově památkově chráněných budov. Zároveň paralelně připravujeme Muzeum přeživších v hale bývalé přádelny. V létě 2023 jsme dokončili rozsáhlou opravu střechy, kde byla na části haly položena kompletně nová střešní krytina a opravena okna světlíků. Nyní probíhají úklidové a přípravné práce uvnitř haly a dokončuje se projekt pro stavební řízení tak, abychom v první polovině roku 2024 mohli začít s novou podlahou v hale a dalšími pracemi. Otevření muzea je plánováno na první polovinu roku 2025.

V jaké fázi se nachází projekt Schindlerova archa v Brněnci?
V letošním roce jsme společně s Inspireli Awards spustili od září soutěž pro studenty vysokých škol. Ta je zaměřena na komplexní zpracování architektonické studie areálu. Od této soutěže očekáváme, že získáme další neotřelé a moderní nápady pro rozvoj areálu.

Jak jsou aktivity v Brněnci financovány?
Zde je odpověď bohužel velmi jednoduchá. Drtivá většina peněz přichází ze soukromých zdrojů rodiny Löw-Beer a především pana Daniela Löw-Beer. Z nich se financuje veškerá činnost nadačního fondu i opravy památkově chráněných budov. V loňském roce se podařilo získat dotaci z Evropské unie, a to přímo od Evropské komise mimo standardní strukturální fondy EU. Tato dotace je určena na projekt vzdělávací akce pro studenty škol z celé EU Making a museum a vybudování muzea přeživších. Nadační fond se snaží získat dotace na opravu historických budov a další prostředky formou crowdfundingu na další rozvoj a vybudování muzea. Bohužel se nám přes značnou snahu nepodařilo získat jakoukoliv finanční podporu od státu nebo kraje, což vnímáme negativně zejména s ohledem na historickou i kulturní hodnotu spravovaného areálu. Věříme však, že se i toto do budoucna podaří změnit.

K tématu si přečtěte také SOUTĚŽ | NÁVRH PŘEMĚNY AREÁLU SCHINDLEROVY ARCHY. Více informací o projektu naleznete na stránkách ARK FOUNDATION.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info