PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Leošem Kvapilem o oživení zámeckého pivovaru

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Leošem Kvapilem o oživení zámeckého pivovaru

23. 7. 2022 Propamatky.info: Stav památky před obnovou Stav památky před obnovou | Foto: Gočárův Semín, z. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena SEMÍN (PARDUBICKO) | Spolek Gočárův Semín také letos neustává v obnově zdejšího pivovaru, jehož součástí je expozice pivovarnictví zahrnující mimo jiné zajímavosti o místních slavných rodácích, včetně architekta Josefa Gočára. Na detaily jsme se zeptali předsedy spolku.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
Na počátku 16. století byla na úpatí původně slovanského hradiště v místě vybudována šlechticem Vilémem II. z Pernštejna renesanční budova, která byla později přestavěna a rozšířena v barokním slohu. Od roku 1691 začal objekt sloužit potřebám pivovaru, který zde existoval do roku 1926. Od roku 1875 byl pivovar se sladovnou v nájmu sládka Aloise Gočára. V roce 1880 se v obytné části pivovaru narodil jeho syn a později náš nejvýznamnější představitel moderní architektury Josef Gočár.

Dle závěrů stavebněhistorického průzkumu stavba představuje ojediněle zachovaný pivovar, který v 19. a 20. století neprošel významnou přestavbou na moderní technologie, ale do ukončení provozu v roce 1926 zůstal ve své předindustriální podobě, prakticky odpovídající době svého vzniku. V historické sladovně je zachován unikátní horizontální hvozd na sušení sladu typu hvozdový valach se zbytky zkorodovaných kaloriferů a topné pece. Součástí sladovny je také humno s unikátním náduvníkem. V Česku jsou takto na původním místě dochovány pouze dvě zařízení typu hvozdový valach, a to zde v Semíně a v pražském pivovaru U Fleků v Praze. Technologie umožňovala horizontální sušení sladu používané do období 19. století, kdy vznikalo v nově budovaných pivovarech takzvané vertikální sušení sladu.

V jaké fázi se obnova aktuálně nachází a jak je pivovar zpřístupněn?
V současné době probíhá změna územního plánu obce Semín a dokončuje se projektová dokumentace pro územní a stavební řízení řešící rekonstrukci celého areálu. Orgány památkové péče je schválena architektonická studie, kterou vypracoval tým architekta Romana Svojanovského. V letech 2019–2021 byla na kulturní památce provedena rekonstrukce věžičky, obnova historické sladovny včetně náduvníku, také přístupová chodba k hvozdovému valachu a v obytné části proběhla obnova chodby a schodiště do druhého nadzemního podlaží. Od léta roku 2021 byla zpřístupněna v obytné části objektu dočasná expozice pamětihodností a osobností obce Semín s minigalerií architekta Josefa Gočára a trvalá expozice předindustriální sladovny. V letošním roce bude tato expozice rozšířena o předindustriální varnu, čímž vznikne ucelená expozice sladovnictví a pivovarnictví této časové etapy. Na zmíněnou expozici bude po rekonstrukci celého areálu navazovat také minipivovar.

Které kroky vás čekají?
Zejména dokončení změny územního plánu a úprav projektové dokumentace, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Lze nastínit expozici věnující se mimo jiné Josefu Gočárovi?
Ve druhém nadzemním podlaží kulturní památky se připravuje expozice architekta Josefa Gočára, která přiblíží jeho život a představí ucelený pohled na jeho dílo. Expozice je připravována týmem odborníků za úzké součinnosti s historikem architektury Zdeňkem Lukešem. Velice úzce spolupracujeme dále například s vedením Pardubického kraje a jeho odbornými institucemi.

Které další aktivity spolku Gočárův Semín letos chystáte?
Spolek bude i v letošním roce provozovat Gočárovo letní kino (projekce pátek a sobota, přístup zdarma) a je plně zapojen do přípravy expozice architekta Josefa Gočára včetně přípravy jeho naučné stezky s Pardubickým krajem.

Více informací o spolku naleznete na stránkách GOČÁRŮV SEMÍN.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info