PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Tipy a inspirace>>KNIHA | Sádrové odlitky: restaurování a péče o sochařská díla

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

KNIHA | Sádrové odlitky: restaurování a péče o sochařská díla

4. 10. 2020 Propamatky.info: Publikace je plná praktických doporučení a návodů. Publikace je plná praktických doporučení a návodů. | Foto: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÁ REPUBLIKA | Nová kniha vydaná Fakultou restaurování Univerzity Pardubice je titulem, který se snaží přinést komplexní pohled na díla ze sádry a péči o ně. Cílem autorů bylo shromáždit dostupné poznatky z literatury a doplnit je o nová zjištění z vlastní bohaté praxe.

Více než dvousetstránková publikace kolektivu autorů je členěna do několika tematických okruhů. Úvodní kapitoly se zabývají rolí sádry v sochařské tvorbě a historií sádrových odlitků. Na ně navazují texty shrnující poznatky o vlastnostech sádry, typech poškození a jejich příčinách. Stejně tak je pozornost soustředěna na možnosti poznání aktuálního stavu sádrového odlitku prostřednictvím restaurátorského průzkumu.

Obsáhlý oddíl tvoří problematika restaurování – čištění, konsolidace, lepení a plastická retuš odlitků. Závěr knihy je věnován tématu preventivní konzervace a zahrnuje doporučení pro uložení a transport odlitků. V přílohách je obsažen praktický glosář různých poškození a historické postupy povrchových úprav.

Publikace je plná praktických doporučení a návodů. Sádru považují autoři za nejdůležitější materiál sochařské tvorby. Ve formě odlitků jsou v ní uchovány reprodukce významných památek, ale i mimořádně cenná autorská díla. V sádrových skicách a pracovních modelech bývá zachycen také proces hledání vhodné formy i obsahu, různá řešení daného zadání či autorovy vize. Právě metodický a poučený způsob konzervace a následné péče je naprostým základem pro uchování těchto děl pro další generace.

Mezi autory je kromě restaurátorů i odbornice na výzkum porézních anorganických materiálů. Publikované poznatky vycházejí z dlouhodobé spolupráce s Nadací Muzeum Stanislava Suchardy, Galerií Středočeského kraje a Národní galerií v Praze. V součinnosti s těmito institucemi zrestaurovali autoři knihy desítky vážně poškozených děl. Připravili rovněž i několik výstav včetně transportů vzácných uměleckých děl. Autorsky se na publikaci podíleli zaměstnanci a spolupracovníci Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, na restaurování prezentovaných děl pak také přímo studenti výše uvedené fakulty.

Titul je jedním z výstupů projektu NAKI Ministerstva kultury s názvem Stopy tvorby. Dědictví velkých sochařů první poloviny 20. století. Restaurování a péče o sochařské památky ze sádry (2016–2019).

Bližší informace naleznete na stránkách FAKULTY RESTAUROVÁNÍ UNIVERZITY PARDUBICE

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Fakulta restaurování Univerzity Pardubice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info