PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Pardubický kraj>>ROZHOVOR | S Petrem Schejbalem o obnově zámku v Hrochově Týnci

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Petrem Schejbalem o obnově zámku v Hrochově Týnci

12. 6. 2020 Propamatky.info: Patrový zámek Hrochův Týnec se nachází v severní části parku na okraji města. Patrový zámek Hrochův Týnec se nachází v severní části parku na okraji města. | Foto: Město Hrochův Týnec | Licence: Všechna práva vyhrazena HROCHŮV TÝNEC (CHRUDIMSKO) | V západní části města ležící v Polabské nížině nedaleko Chrudimi se nachází cenný zámecký areál, který v minulosti sloužil mimo jiné pro potřeby dětských zařízení. Nejen na specifika jeho postupné obnovy jsme se zeptali starosty Petra Schejbala.

Můžete ve stručnosti zmínit historii památky?
Nedaleko Chrudimi, v místech, kudy protéká řeka Novohradka, leží na nevysokém návrší obec Hrochův Týnec. Své jméno obdržela po osadě otýněné, ploty obehnané. Po husitských válkách zde vládl Jan Hroch z Mezilesic. Poté panství, tvrz, poplužný dvůr a městečko prodali Hrochové Petru Hamzovi ze Zábrdovic. Po roce 1583 patřilo sídlo Mikuláši z Lobkowicz a během dalších let měnilo své majitele. Po roce 1623 koupil usedlost a příslušné panství Kašpar Celler z Rozentálu. Na místě původní tvrze, kterou zničili Švédové, byl postaven barokní lovecký zámek. Celý areál s rozsáhlým parkem byl oddělen od okolí vysokou zdí. V rozmezí let 1705–1784 vlastnil statky premonstrátský klášter z Hradiska u Olomouce. Z této doby se zachovala spodní barokní brána při vjezdu do areálu. Roku 1824 koupil zámek Jiří Prokop z Lilienwaldu a po něm v polovině 19. století Petr Karel Šlechta. Rozsáhlejší změny, zejména v interiéru, provedl v letech 1878–1879 podnikatel Josef Kraus z Pardubic. K chronologicky poslední přestavbě došlo v letech 1924–1925, kdy zámek vlastnili manželé Otakar a Melánie Tůmovi. Budova byla zvýšena o druhé patro, fasády bohatě vyzdobeny a interiér, zejména v prvním patře, byl výrazně zmodernizován s bohatým využitím dřeva. V roce 1945 přešla budova na základě Benešových dekretů do vlastnictví města a od roku 1949 se v ní nacházela dětská zařízení. V roce 2010 se domov přestěhoval do nové budovy v Chrudimi a zámek převzalo město Hrochův Týnec.

Jaké práce byly dosud provedeny?
Od roku 2011 se každoročně opravuje část zámeckého areálu. Celkovou rekonstrukcí prošly spodní, horní i vstupní kovaná brána. Plechové a dřevěné byly vyměněny za kované. Kompletně se obnovily balustráda, budovy zázemí a 200 metrů zděného oplocení. V zámeckém parku byly vykáceny nebezpečné a nevhodně umístěné dřeviny. Po výsadbě nových stromů se instalovalo nové osvětlení a opravily se cesty. Na samotné budově zámku se opravila střešní krytina a vyměnily poškozené trámy krovu.

Které úpravy vás letos čekají?
V letošním roce zrekonstruujeme přízemí zámku a sklepní prostory. Původní elektrické vytápění nahradíme plynovým, vyměníme sítě a objekt zabezpečíme proti zemní vlhkosti. Na podlahy položíme repliky původních parket a obnovíme poškozené omítky. Interiér získá nové osvětlení a nábytek. V zámeckém parku vysadíme podél oplocení stromy a keře tisu, které vytvoří zelený živý plot. V jednotlivých částech zahrady doplníme dřeviny, trvalky a nový mobiliář.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Na Ministerstvu kultury jsme neúspěšně opakovaně žádali v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Nepodařilo se zatím nalézt jiný vhodný dotační titul. Největší pomocnou ruku nám dosud poskytl Pardubický kraj, který se finančně spolupodílel na převážné části provedených stavebních oprav. Na obnovu zeleně jsme využili prostředků ze Státního fondu životního prostředí. Ale převážná část nákladů byla hrazena z rozpočtu města. Až letos se podařilo získat větší částku na opravu z programu Ministerstva pro místní rozvoj, které nám přispívá téměř 10 miliony. Na revitalizaci zámeckého parku se podílí Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Jaké jsou plány budoucího využití?
Zámek s parkem je budován tak, aby jeho využití nebylo pouze takzvaně pro okrasu, ale aby se stal místem setkávání při nejrůznějších příležitostech. V parku dosud vzniklo například discgolfové hřiště, na cestách se pořádají turnaje v petanque a o prázdninách zde provozujeme letní kino. Oblíbené jsou akce pro naše nejmenší. Celý areál se stal přirozeným centrem kulturního dění ve městě. Po rekonstrukci přízemí je plánováno jeho využití pro místní knihovnu, v zámecké kapli budeme moci oddávat a přilehlý sál bude využit na spolkovou činnost. Do budoucna plánujeme vznik infocentra a v případě opravy dalších pater bychom také chtěli vytvořit prostory pro základní uměleckou školu a podobné aktivity.

Více informací naleznete na stránkách města HROCHŮV TÝNEC. Detaily o památce najdete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info