PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Památky a finance>>Semináře představí možnosti péče a prezentace památek lidové architektury

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

Semináře představí možnosti péče a prezentace památek lidové architektury

27. 5. 2016 Propamatky.info: Ukázky tesařského řemesla budou probíhat v blízkosti rekonstruované polygonální stodoly přenesené z obce Čistá u Litomyšle. Ukázky tesařského řemesla budou probíhat v blízkosti rekonstruované polygonální stodoly přenesené z obce Čistá u Litomyšle. | Foto: Jiří Kmošek | Licence: Všechna práva vyhrazena SVITAVSKO | V zámeckém pivovaru v Litomyšli se 3. června uskuteční seminář Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury. Druhý den 4. června na něj v Trstěnicích u Litomyšle naváže další s názvem Setkání tesařů.

Možnosti prezentace a udržitelné péče o památky lidové architektury
Tento seminář je zaměřen na témata spojená s hledáním možností udržitelné péče o lidové stavby a vhodných forem jejich prezentace. Program setkání je rozdělen do dvou tematických bloků – udržitelná péče a prezentace, v rámci kterých si zájemci vyslechnou přednášky od předem oslovených odborníků na danou problematiku. Po každém bloku bude následovat diskuze.

Setkání je určeno nejen odborné i laické veřejnosti, ale zejména vlastníkům historických staveb, pracovníkům památkové péče a státní správy, starostům obcí a studentům památkové péče a příbuzných oborů vysokých škol. Seminář je realizován v rámci projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí, jehož cílem je zachování vybraných ohrožených lidových staveb v okolí Litomyšle a jejich prezentace udržitelnou formou směrem k široké veřejnosti. Vstup je volný.

Setkání tesařů
Náplní druhého semináře s názvem Setkání tesařů bude tesařské zpracování kulatiny pro obnovu roubených stěn transferované polygonální stodoly z Čisté u Litomyšle. Návštěvníci budou moci zhlédnout tradiční tesařské řemeslo v různých jeho formách, které bude praktikováno zejména při ručním otesávání trámů. Setkání je zaměřeno na výměnu zkušeností mezi skupinou zúčastněných tesařů, ale i zájemců z řad široké veřejnosti.

Pracovní část semináře se uskuteční v areálu usedlosti čp. 56 v Trstěnici u Litomyšle. Ukázky tesařského řemesla budou probíhat v těsné blízkosti aktuálně rekonstruované polygonální stodoly, která byla přenesena v srpnu roku 2015 z Čisté u Litomyšle. Rekonstruovaná dvanáctiboká polygonální stodola pochází z konce 17. století. Rekonstrukce polygonální stodoly je součástí probíhajícího projektu Záchrana a prezentace lidového kulturního dědictví Českomoravského pomezí.

Účast na semináři je určena všem zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem se dozvědět více o tradičních technikách ručního opracování dřeva, různých postupech rekonstrukce historických roubených objektů nebo se pouze potěšit z pohledu na tradiční tesařské řemeslo. Vstup na akci je volný.

Více informací a program obou seminářů naleznete na stránkách INSTITUTU LIDOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ nebo v přiložených pozvánkách. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Institut lidového kulturního dědictví

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info