PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Blankou Čuhelovou o obnově velkého mechanického betlému

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Blankou Čuhelovou o obnově velkého mechanického betlému

25. 12. 2021 Propamatky.info: Srovnávací fotografie obnovovaných prvků betlému Srovnávací fotografie obnovovaných prvků betlému | Foto: Městské muzeum a galerie ve Svitavách | Licence: Všechna práva vyhrazena SVITAVY | Stavění betlémů se začalo objevovat po tridentském koncilu v polovině 16. století. K cenným příkladům uměleckého řemesla u nás lze řadit velký mechanický betlém, na jehož restaurátorskou obnovu jsme se zeptali kurátorky Městského muzea a galerie ve Svitavách.

Můžete ve stručnosti zmínit unikátnost betlému?
Svitavský mechanický betlém je unikátním dokladem tradičního betlémářského řemesla a představuje jedinečné svědectví téměř dvousetletého vývoje betlémářské tradice ve střední Evropě. V polovině 20. století byl totiž do jednoho celku sestaven ze čtyř betlémů, které vznikaly v průběhu více než 150 let. Jejich autory byli svitavští obyvatelé německé národnosti, nejstarší figury pochází z konce 18. století, nejmladší jsou z roku 1942. Patnáct metrů dlouhý betlém je zároveň svědkem pohnuté historie sudetského města ve 20. století a svým významem dalece přesahuje hranice regionu.

V jakém stavu se dílo a jeho obnova nachází?
Následkem nevhodného uložení v 60. letech 20. století byl betlém v dezolátním stavu. Polámaný, napadený plísní, s oprýskanou polychromií a zničenou mechanikou byl převezen do pardubického muzea, kde byl uložen v depozitáři a zachráněn pro další generace. Do Svitav se vrátil v roce 2012, o tři roky později byl zapsán do centrální evidence památek. Po jeho návratu jsme ihned přikročili za zásadní podpory města Svitavy, Pardubického kraje a Ministerstva kultury k jeho záchraně. Zrestaurovány jsou všechny mechaniky a více než 90 procent figur a staveb.

Jaké restaurátorské zásahy jsou prováděny?
Na záchraně betlémového souboru pracuje tým restaurátorů. Opravy jednotlivých staveb a postav jsou v rukách Šárky a Petra Bergerových z Písečné a Venduly a Jiřího Látalových z Litomyšle. Jde o velmi náročnou práci, neboť původně krásné reprezentativní budovy byly polámány, části staveb zcela chyběly, měly oprýskané polychromie. Restaurátoři je často sestavovali dohromady podle dochovaných historických fotografií. Restaurování a rekonstrukce mechanik byla v rukou restaurátora mechanických betlémů a betlémáře Kamila Andrese z Třebechovic.

Lze krátce popsat náročnost procesu a kdy by měl být dokončen?
Celá akce je velmi náročná a myslím, že nemá v celé Evropě obdoby. Jde totiž nejen o restaurování, ale také o rekonstrukci a novou stavbu betlému z původních komponentů. To vše by nešlo bez jednoho člověka a tím je Kamil Andres, restaurátor, betlémář, řezbář a mechanik. Ten s naší pomocí postavil provizorně krajinu, vsadil město s postavami tak, aby se daly propojit a rozpohybovat. Poté vše zaměřil, zakreslil, nafotil, znovu demontoval a nyní po částech pracuje na definitivní podobě, abychom těch 15 metrů mohli na jedno zmáčknutí knoflíků rozpohybovat. Dokončeno bychom měli mít koncem roku 2022.

Jaké další zajímavé profesní aktivity vás čekají?
Pokud zůstaneme u svitavského betléma, tak ten je nyní umístěn v přízemí objektu městského muzea. Město Svitavy pro něj však vybralo budovu ve svém historickém centru, kde plánujeme zřídit Muzeum mechanických betlémů s Velkým svitavským mechanickým betlémem, expozicemi a betlémskou hernou pro děti. Projekt z ateliéru architekta Marka Štěpána je před vydáním stavebního povolení. V současné době připravujeme obsah nových expozic, které moderním způsobem odvypráví příběh stavění betlémů, přičemž v centru pozornosti budou stát ty mechanické. Chceme být připraveni na vypsání výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu.

Více informací naleznete na stránkách MĚSTSKÉHO MUZEA A GALERIE VE SVITAVÁCH, aktuality také na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info