PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Pardubický kraj>>Opravené památky>>Proměna hradu Rychmburk

Zpravodajství

Pardubický kraj

zpět

 

Proměna hradu Rychmburk

26. 10. 2022 Propamatky.info: Hrad Rychmburk – pohled ze zahrady Hrad Rychmburk – pohled ze zahrady | Foto: Archiv Pardubického kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena PARDUBICKÝ KRAJ | Hrad Rychmburk v majetku Pardubického kraje má za sebou první úplnou turistickou sezonu. Začíná tak docela nová kapitola v mnohasetleté historii významné památky, jejíž historie sahá až do 13. století a je spojena s osobností Smila Flašky z Pardubic.

Hrad Rychmburk je klasickou ukázkou šlechtického hradu ze 13. a 14. století, který kombinoval tři základní prvky hradní dispozice: věž, hradbu a palác. Byl postaven v první čtvrtině 14. století Tasem z Mrdic, koncem 14. století patřil Smilu Flaškovi z Pardubic. Roku 1425 byl dobyt husity, v první polovině 16. století doplněn Jindřichem Šťastným z Valdštejna o pozdně gotický palác, za Kinských barokně upraven v letech 1793–1798. Roku 1836 přešlo celé rychmburské panství do rukou německého šlechtického rodu Thurn-Taxisů. V roce 1945 byl velkostatek i hrad znárodněn a byl zde zřízen domov pro staré občany. Od roku 1953 sídlí na hradě domov důchodců, pro jehož účely byl hrad upravován, nicméně v období následujících 50 let byl udržován po stavebně-technické stránce v relativně dobrém stavu. Od roku 2007 byl hrad využíván nadále pro sociální služby, konkrétně jako domov pro dlouhodobě duševně nemocné starší 18 let pod názvem Domov na cestě. V rámci transformace sociální péče s ohledem na připravovaný větší komfort klientů byl hrad Rychmburk v únoru roku 2021 převeden pod oblast kultury a památkové péče. 

Regionální muzeum v Chrudimi převzalo hrad Rychmburk do správy jako své detašované pracoviště rozhodnutím Zastupitelstva Pardubického kraje dne 23. února 2021. Po odchodu klientů Domova na cestě, vyklizení jejich původních ložnic byly zahájeny interiérové úpravy budoucí výstavní expozice a návštěvnického zázemí. Součástí převedeného majetku jsou také silně svažité pozemky pod hradem až k řece Krounce.

Turistické sezony 2021 a 2022 

Zpřístupnění hradu předcházela prezentace hradu a jeho náplně pro média a reprezentaci Pardubického kraje, starosty okolních měst a obcí, ředitele kulturních institucí a památkových objektů v regionu. Během prvního otevíracího dne s výhodou vstupného zdarma navštívilo hrad 658 návštěvníků. Do konce historicky první „experimentální“ neúplné sezony 2021 navštívilo hrad skoro 9 tisíc turistů a do září 2022 si prohlídky hradního areálu užilo již 11 tisíc spokojených návštěvníků. Pro ně byla na hradě zpřístupněna ve třetím podlaží stálá expozice o historii panství Rychmburk, která mapuje jednotlivé etapy vývoje rychmburského dominia a stavební podoby hradu. V severovýchodním křídle druhého podlaží, přístupném také ze schodiště z nádvoří, láká expozice Měšťanská domácnost první poloviny 20. století.

Vzhledem k historii Rychmburku jako místu výkonu trestního práva panství Regionální muzeum v Chrudimi instalovalo v hradním sklepení expozici o útrpném právu pomocí trojrozměrných předmětů (například natahovací žebřík, osel, španělská židle, palečnice, okovy). A pro prezentaci zejména mladých umělců, kreativců, výtvarníků či designérů v prvním podlaží severozápadního křídla v místnostech bývalé ergoterapie byla vytvořena Galerie hradu Rychmburk nabízející sezonně díla primárně regionálních autorů. Návštěvníci mohou ještě vystoupat do hradní věže ve výšce 55 metrů s výhledem do okolní krajiny, prohlédnout si zámeckou barokní kapli, koncertní sál a hradní sklepení z doby založení hradu.

Občerstvení návštěvníků je zajištěno nájemcem se zkušenostmi z Anglie v oboru gastronomie. Vybrané prostory hradu jsou na základě jednotlivě uzavřených smluv pronajímány ke svatebním obřadům v barokní kapli, v koncertním sále, na nádvoří či v hradní zahradě. Kaple také jednou týdně slouží místním věřícím pro církevní účely. Na hradě jsou i ve spolupráci s obcí Předhradí pořádány kulturní akce: promítání letního kina v hradní zahradě, dětské pohádky na nádvoří a v prostorách hradu hradní slavnosti či psí svody. „Nejúspěšnější akcí v celé sezoně byly Hradní slavnosti v červenci. To si na hrad jenom za odpoledne našlo cestu kolem 750 lidí. Teprve druhou sezonu otevřený areál hradu přilákal návštěvníky také letním kinem, loutkovými představeními, koncerty, rozloučením s prázdninami či velmi zajímavou soutěží loveckých psů O pohár hradu Rychmburk,“ stručně glosoval letošní sezonu náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který má v rámci krajské samosprávy v gesci také kulturu a památkovou péči.

Předpoklady pro sezonu 2023

Turistickou sezonu 2023 čekají novinky. Expozice o historii panství Rychmburk se rozšíří o výstavní mobiliář s atraktivním obsahem (modely krajiny, model stavebního vývoje hradu, kopie sbírkových předmětů, historické barokní kostýmy, archivní listiny, ukázky výroby místní sklárny atd.). Ve druhém podlaží severozápadního křídla budou vytvořeny dvě expozice přístupné návštěvníkům schodištěm z nádvoří či výtahem pro imobilní. První z nich bude zaměřena na architekturu a období středověké gotiky, kdy byl hrad Rychmburk založen. Nejatraktivnějším prvkem této expozice bude vystavený originál oltáře sv. Kateřiny z kostela sv. Kateřiny v Chrudimi. Pro dětské návštěvníky zde bude komůrka princezny Markéty spojená s pověstí o zazděné Markétě Berkové. Druhou expozicí ve druhém patře bude Pivovarnictví v Pardubickém kraji. Plánů je dost. Realizace dalších kroků transformace a zpřístupnění kulturní památky závisí významně na vnějších vlivech cenových turbulencí nejen na energetickém trhu. Do září roku 2022 lze však konstatovat, že vlastník hradního areálu změnil dlouhodobě veřejnosti uzavřený objekt na velmi atraktivní turistický cíl. A hodlá v tomto trendu pokračovat.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech Jihočeského, Středočeského, Plzeňského, Pardubického a Moravskoslezského kraje nebo na Magistrátě města Prahy, on-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Čtěte také:

Autor: Milan Novák

Zdroj: Pardubický kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info