PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Petrem Pelikánem o záměru obnovy zámku

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Petrem Pelikánem o záměru obnovy zámku

21. 8. 2022 Propamatky.info: Pohled na hlavní zámeckou budovu Pohled na hlavní zámeckou budovu | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena LITOVEL, CHUDOBÍN (OLOMOUCKO) | Cenný památkově chráněný zámecký areál s parkem hledal v posledních letech majitele, který by zahájil potřebné obnovovací práce. Na detaily plánů do budoucna jsme se zeptali ředitele společnosti, která se stala novým vlastníkem.

Jaké byly hlavní pohnutky k rozhodnutí koupit a pečovat o zámecký areál?
Za prvotním rozhodnutím vstoupit investičně do projektu Chudobín stál zájem zakladatele naší společnosti, vystudovaného lékaře Viktora Růžičky, o záchranu historické památky – empírového zámečku. Zajímavostí je, že Viktor Růžička už v minulosti takto vrátil život zámku v Lukách nad Jihlavou, který nechal velmi citlivě zrekonstruovat a vybavit autentickým mobiliářem. I díky této zkušenosti umíme velice dobře odhadnout náklady, které si rekonstrukce historické památky vyžádá. A ty budou nemalé.

Zámeček Chudobín má to štěstí, dá-li se to tak říci, že si na svou rekonstrukci může vydělat, a to dokončením rekonstrukce a prodejem vedlejšího objektu nacházejícího se v zámeckém areálu. V uvedeném objektu byla zhruba před 10 lety započata obnova s úmyslem vybudovat tam kongresové centrum. Rekonstrukce byla pro nedostatek finančních zdrojů původním vlastníkem zastavena a stojí dodnes. Naším záměrem je upravit rozestavěnou budovu na apartmánové bydlení a tím přivést do Chudobína až 30 rodin, které by chtěly bydlet v zámeckém areálu. Zisk z prodeje apartmánů nám potom umožní záchranu empírového zámečku, což představuje zejména odstranění necitlivých stavebních zásahů, ke kterým docházelo za minulého režimu, a poté pečlivou renovaci co nejbližší původnímu slohu.

Jaké budoucí využití plánujete?
Věříme, že nová nabídka bydlení v Chudobíně pomůže celkovému rozvoji obce, ve které může opět začít fungovat restaurace, obchod a možná i škola. Nejdříve ale bude potřeba postarat se o ty nejmenší, a proto v zámeckém areálu plánujeme připravit prostory vhodné pro otevření mateřské školy. Dále počítáme s prostory pro komunitní setkávání i drobné služby. Náš záměr od počátku konzultujeme s vedením města Litovel i se zástupcem místního osadního výboru. Jsme si vědomi, že takto rozsáhlý projekt nemůže nikdy fungovat bez kladného přijetí ze strany místních obyvatel. Lidí, kteří často v prostorách zámku oslavili vlastní svatbu a kteří stále rádi chodí do zámeckého parku na procházku. Je naším přáním, aby byl zámecký areál nadále vnímán jako přívětivé místo, kde se budou setkávat starousedlíci s novými obyvateli Chudobína.

Můžete krátce zmínit historii stavby?
Barokní zámecký areál vznikl na starších základech gotické tvrze, dostavěn a upraven do současné podoby byl majitelem Antonínem Terschem v roce 1847 s uplatněním pozdně klasicistních a novorenesančních prvků. Zámek byl zvýšen o další patro a původní nárožní arkýře byly protaženy do přízemí, čímž vznikly charakteristické rohové věže. V sousedství hlavní budovy se nachází dvoukřídlé patrové hospodářské stavení. Tento původně renesanční objekt nechal přestavět v 17. století Vavřinec Jan Rudawski, jak dokládá jeho erb s letopočtem 1665 umístěný na fasádě. Po roce 1945 sloužil zámek a přilehlé budovy k bydlení, posléze jako sídlo zemědělské školy. V roce 1980 provedl tehdejší národní podnik Sigma rekonstrukci na rekreační středisko a hotel se školícím střediskem. V rámci privatizace získala areál společnost Sidia, která jej v roce 2004 uzavřela. Z původního záměru seniorského bydlení poté vznikla zcela zcestná myšlenka památkově chráněný objekt přebudovat na zábavní park se všemi příslušnými atrakcemi. V roce 2007 zámek koupila společnost Tech idea a naše společnost DR Development, a. s., je vlastníkem od loňského roku.

Jaké práce je prioritně nutné zajistit?
Letos provedeme jen záchranné sanační a konzervační práce na obvodovém plášti budovy. Zejména severní věž zámečku vyžaduje ošetření.

Bude možné na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury?
V této fázi jsme zatím možnosti využití dotačních titulů nezkoumali. Problematiku budeme řešit s blížícím se termínem zahájení prací.

Více informací o historii areálu naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info