PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Tipy a inspirace>>ZAJÍMAVÁ REKONSTRUKCE | Obec Bernartice zachránila tančírnu v Račím údolí

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

ZAJÍMAVÁ REKONSTRUKCE | Obec Bernartice zachránila tančírnu v Račím údolí

16. 2. 2016 Propamatky.info: Od roku 1907 sloužila tančírna pod názvem Georgshalle jako restaurace a taneční sál. Patřila k vyhlášeným místům Javornicka. Na snímku již opravená tančírna. Od roku 1907 sloužila tančírna pod názvem Georgshalle jako restaurace a taneční sál. Patřila k vyhlášeným místům Javornicka. Na snímku již opravená tančírna. | Foto: Václav Jokl - Rychleby.cz | Licence: Všechna práva vyhrazena BERNARTICE (JESENICKO) | Historická tančírna v Rychlebských horách vstoupila do 21. století jako ruina. Její osud však nebyl lhostejný členům jesenických Brontosaurů, mladé učitelce a starostovi nedalekých Bernartic. Díky vytrvalosti obce a evropské dotaci byla v loňském roce tančírna opravena a slavnostně otevřena.

Historie tančírny úzce souvisí s tamním zámkem. Ještě jako hrad se ve 14. století stal majetkem biskupství ve slezské Vratislavi. Novověký zámek nazývaný Jánský Vrch si vratislavští duchovní oblíbili jako svoji letní rezidenci. V regionu platil za centrum kultury a vzdělanosti. Na konci 19. století byl správcem zámku v Javorníku vratislavský arcibiskup Georg von Kopp. V roce 1906 byl pruským králem povýšen do šlechtického stavu a téhož roku inicioval stavbu tančírny v Račím údolí.

Po svém stavebníkovi nesla jméno – Georgshalle. Georg von Kopp zemřel v Opavě v roce 1914 coby předposlední duchovní správce zámku v Javorníku. Teprve před několika lety se podařilo určit autora tančírny v Račím údolí. V roce 2008 se uskutečnila v Javorníku výstava nazvaná Herbert Utner známý i neznámý. Mapovala historii a dílo významné místní stavitelské rodiny. Potomek Utnerů, který žije v Německu, tehdy přivezl bohatou plánovou dokumentaci z rodinného archivu včetně výkresů tančírny. Podepsány byly Aloisem Utnerem ml., dokumentaci k pozdější stavební úpravě objektu pak signoval jeho syn Herbert.

Kardinál Georg von Kopp vybral pro stavbu tančírny místo u cesty poblíž vstupu do Račího údolí, kde stávala pila. Úkol vyprojektovat tančírnu byl zadán javornickému staviteli Aloisi Utnerovi ml. Navrhl vzdušnou a lehkou elegantní stavbu. Patrová budova na protáhlém obdélném půdorysu byla citlivě umístěna do přírodního okolí. Na zděné přízemí s okenicemi je nasazeno patro s hlavním sálem dlouhým přes 20 metrů. Dřevěnou konstrukci doprovází velké plochy vitrážových oken. Rozměrný sál uzavírá dřevěný strop napodobující formy valené klenby. Sál obklopuje otevřená veranda vysazená na dřevěných konzolách. Tančírnu uzavírá nízká sedlová střecha. Hlavní vstup se nachází v ose stavby, dominuje mu velké schodiště a zvýrazňuje ho štít střechy.

Alois Utner ml. spojil v tančírně prvky lidových staveb alpské oblasti s prvky ornamentální moderny – dekorativními principy secese. Stavba tančírny s restaurací byla zahájena v roce 1906 a dokončena o rok později. V přízemí se nacházely provozní místnosti jako kuchyň, výčep, špajz, obytné místnosti a sociální zařízení. S patrem bylo přízemí propojeno výtahem určeným pro dopravu pokrmů a nápojů. Celá budova byla elektrifikována. Kolem tančírny byl založen krajinářský park s domácími i cizokrajnými dřevinami a okrasnými keři. Upravený exteriér doplňovalo venkovní zahradní posezení. Od roku 1907 sloužila pod názvem Georgshalle jako restaurace a taneční sál a patřila k vyhlášeným místům Javornicka. Návštěva se často spojovala s procházkou údolím na nedaleký Jánský Vrch a hrad Rychleby. Račí údolí s tančírnou a několika dalšími restauracemi žilo bohatým společenským životem a bylo oblíbeným výletním a turistickým cílem.

Celý článek o rekonstrukci tančírny v Račím údolí si můžete přečíst v zimním čísle ČASOPISU PROPAMÁTKY. Více informací pak na stránkách tančírny ZDE. Na záchranu a obnovu tančírny byla vyhlášena také veřejná sbírka, více se dozvíte ve FINANCOVÁNÍ

Autor: Jan Červinka

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info