PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Tipy a inspirace>>Restaurování vzácné Křivákovy piety odhalilo její pražský původ

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Restaurování vzácné Křivákovy piety odhalilo její pražský původ

2. 5. 2015 Propamatky.info: Vzácná Křivákova pieta je k vidění na výstavě v olomouckém Arcidiecézním muzeu do 4. října. Vzácná Křivákova pieta je k vidění na výstavě v olomouckém Arcidiecézním muzeu do 4. října. | Foto: JAn - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 OLOMOUC | Vzácná Křivákova pieta z Olomouce, která patří k nejvýznamnějším památkám vrcholně gotického sochařství u nás, pochází z prestižní pražské dílny. Socha v ní byla vytvořena na konci 14. století. Její původ se podařilo odkrýt během rozsáhlého restaurování v uplynulých dvou letech.

Pieta je zapsaná od roku 2007 na Ústřední seznam kulturních památek, návštěvníci si mohou restaurovanou pietu prohlédnout na výstavě v kapli sv. Jana Křtitele v Arcidiecézním muzeu. „Křivákova pieta patří k nejkvalitněji dochovaným sochám v celé Evropě vzniklým v rámci umění takzvaného krásného slohu. Pieta pochází ze sbírky olomouckého kanovníka a dómského faráře Petra Křiváka, který ji v roce 1951 daroval katedrále sv. Václava v Olomouci. V roce 2005 byla zapůjčena do stálé expozice Arcidiecézního muzea v Olomouci a od té doby je její součástí,“ řekla historička umění a kurátorka výstavy Jana Hrbáčová.

Socha je pro odborníky významná také tím, že na rozdíl od řady jiných středověkých sochařských památek se dochovala její původní barevnost. O jejím původu či způsobu získání se ale nezachovaly žádné písemné zprávy. „Historikové umění dlouhá desetiletí pátrali po tom, odkud socha pochází, zda jde o dílo moravského či českého sochaře. Při příležitosti této výstavy byla otázka původu sochy definitivně zodpovězena díky analýze kamene, ze kterého je zhotovena. Bylo prokázáno, že opuka pochází ze zaniklých pražských lomů mezi Strahovem a Bílou Horou,“ doplnila Jana Hrbáčová.

„Vzhledem k tomu, že opuka musí být zpracovaná záhy po vytěžení a není možné ji transportovat na větší vzdálenost, je podle odborníků jisté, že pieta byla zhotovena v Praze. Toto prvotřídní dílo vzniklo v 90. letech 14. století v prestižní pražské dílně, která zhotovovala opukové sochy nejen pro tuzemské, ale také zahraniční objednavatele. Důkazem je pieta z hornobavorského kláštera Seeon, jež prokazatelně pochází ze stejné dílny,“ dodala kurátorka Hrbáčová.

Restaurování bylo dokončeno loni. Socha byla podrobena zkoumání i v minulých letech, zlom v bádání nastal v roce 2005, kdy se průzkumu ujal restaurátor Radomír Surma. Postupně se mu podařilo odkrýt původní barevnost, kterou překryly pozdější vrstvy. Při příležitosti výstavy, která potrvá v prostorách Arcidiecézního muzea do 4. října, vznikl také 3D model Křivákovy piety. Podle odborníků jde o zcela nedestruktivní metodu restaurátorského průzkumu. Umožňuje vytvoření trojrozměrného modelu, díky kterému je možné studovat modelaci sochy a případně také doplňovat její chybějící části. Virtuální trojrozměrný model Křivákovy piety je součástí výstavy. 

Autor: ČTK, Helena Pašková

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info