PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Olomoucký kraj>>Vesnická památková zóna Uhřičice

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Vesnická památková zóna Uhřičice

1. 2. 2020 Propamatky.info: Uhřičice představují cenný příklad hanácké zemědělské vesnice s dochovanou dispozicí a parcelací na cestě z Kojetína do Tovačova. Uhřičice představují cenný příklad hanácké zemědělské vesnice s dochovanou dispozicí a parcelací na cestě z Kojetína do Tovačova. | Foto: Palickap - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA-3.0 UHŘIČICE (PŘEROVSKO) | Ministerstvo kultury vyhlásilo na sklonku loňského roku nové plošně chráněné území. Jde o jednu z nejzachovalejších hanáckých vesnic střední Moravy. Její hodnota spočívá v urbanistické struktuře středověkého původu, doplněné souborem drobné sakrální architektury.

Plošná ochrana byla legislativně připravována již od 90. let minulého století. I přes ztrátu někdejší části původní zástavby se v místě zachoval soubor specifických vesnických domů, které prošly úpravami v druhé polovině 19. a první polovině 20. století. Převažují jednopatrové domy se sýpkovým polopatrem, jejichž dispozice souvisí s místním zemědělským charakterem oblasti. Starší konstrukce, například z nepálené hlíny, jsou zpravidla ukryty pod historizujícími nebo režnými fasádami.

Spektrum stavebního fondu doplňují kromě školy, zvoničky na návsi či jednotlivých usedlostí také drobnější sakrální, převážně barokní a klasicistní díla. Cenné je zejména barokní sousoší sv. Floriana od Jiřího Antonína Heinzeho z roku 1742. Motivem vyhlášení památkové zóny byl především cíl minimalizovat riziko možného vzniku nevhodných staveb, nekorespondujících se zdejší autentickou urbanistickou strukturou.

Ves se nachází při pravém břehu řeky Moravy na cestě z Kojetína do Tovačova. Historické jádro obce tvoří široká takzvaná ulicovka, jejíž prostor vymezoval vodní tok Mlýnského potoka a na západě cesta z Kojetína do Prostějova. V pramenech je sídlo prvně zmiňováno v roce 1131 a řadí se tak k nejstarším na střední Moravě. K původním usedlostem patřil zejména zdejší mlýn, zaznamenaný v roce 1277. Vesnice částečně patřila pod proboštství sv. Václava v Olomouci, dílem byla až do 16. století v majetku například vladyků z Náměště. Kolem roku 1500 přešla do držení olomoucké kapituly. Zásadnější změny v osídlení nastaly během třicetileté války. Počátkem 19. století ves zachvátil velký ničivý požár a v letech 1911 a 1997 ji postihly povodně.

Podrobnosti včetně přesného vymezení památkové zóny naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info