PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Památky a finance>>3D model přibližuje původní podobu kostela sv. Petra v Olomouci

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

3D model přibližuje původní podobu kostela sv. Petra v Olomouci

23. 5. 2021 Propamatky.info: Hmotová rekonstrukce pozdně gotické podoby kostela sv. Petra v Olomouci Hmotová rekonstrukce pozdně gotické podoby kostela sv. Petra v Olomouci | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena OLOMOUC | Díky archeologům olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu známe původní pozdně gotickou podobu nejstaršího olomouckého kostela sv. Petra na Předhradí. Ta vznikla jako 3D model ve spolupráci s autorem projektu Bastionka Olomouc – Petrem Hofmanem.

Kostel sv. Petra je v písemných pramenech zmiňován jako nejstarší svatostánek ve městě ve spojitosti s obnovou moravského biskupství roku 1063. Iniciativou biskupa Jindřicha Zdíka byl roku 1141 přenesen biskupský stolec od kostela sv. Petra k nově postavenému chrámu sv. Václava. Kostel sv. Petra pak sloužil jako farní až do svého zboření roku 1792. Zbytky základů chrámu byly opakovaně odkryty během výstavby školní budovy Elisabethina v letech 1901–1902 a v rámci archeologického výzkumu tehdejšího Státního archeologického ústavu v Praze v roce 1948.

Nejnověji byly základy petrského kostela odhaleny během rekonstrukce areálu děkanátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého v letech 2015–2017. Půdorys svatostánku byl následně vyznačen v dlažbě nádvoří. Výzkumem však bylo zjištěno, že základy pocházejí patrně až z pozdně gotického období, zatímco raně středověký předchůdce zřejmě stával nedaleko, pravděpodobně v jihovýchodním nároží Tereziánské zbrojnice.

Základní prostorový model kostela vytvořil architekt Jan Velek podle rekonstruovaného půdorysu od Hany Dehnerové a Pavla Šlézara, dobových vyobrazení a vedut a z archeologických zjištění. Na jeho další úpravě se podíleli odborníci na stavební historii objektů Ondřej Blažek a Tomáš Vítek z Národního památkového ústavu. Výslednou virtuální hmotovou rekonstrukci a vizualizaci pozdně gotické podoby kostela sv. Petra vytvořil Petr Hofman, tvůrce projektu Bastionka Olomouc.

Podrobnější informace naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. Projekt Bastionka Olomouc zahrnuje tvorbu 3D modelu olomoucké pevnosti ze 30. let 19. století.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info