PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Opravené památky>>Vzácné nálezy z pohřebiště u kostela sv. Mořice v Olomouci

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Vzácné nálezy z pohřebiště u kostela sv. Mořice v Olomouci

27. 7. 2022 Propamatky.info: Fragment textilní čelenky s českými granáty, pozlacenými dracouny a říčními perlami Fragment textilní čelenky s českými granáty, pozlacenými dracouny a říčními perlami | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena OLOMOUC | Okolí kostela sv. Mořice patří v historickém centru města k místům, kde bylo zaznamenáno osídlení z pravěku i středověku a je bohatým archeologickým nalezištěm. Poslední objevy prováděné v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu souvisejí s původním pohřebištěm.

Záchranný archeologický výzkum byl v zasažené ploše zahájen 5. dubna 2022 a postupoval souběžně s trasou rekonstruovaného vodovodu. Jelikož se u kostela pohřbívalo až do roku 1784, bylo možné očekávat archeologické nálezy související právě s ukládáním lidských ostatků. Jejich pozůstatky se nacházely takřka v průběhu celé stavby. Všechny lidské kosti byly po skončení výzkumu pietně uloženy zpět na původní místo. Společně s nimi se ve vrstvách vyskytovaly součásti oděvů zemřelých, mince, ozdoby a drobné svátostky jako například medailonky a křížky. Mezi nimi lze vyzdvihnout nález fragmentu textilní čelenky zdobené kovovými pozlacenými dracouny, říčními perlami a českými granáty nebo například torzo relikviáře z barevného kovu i s dochovanou relikvií.

Areál pohřebiště vymezovala až do jeho zrušení hřbitovní zeď. Její dvě části, starší a mladší, se podařilo odkrýt při východním okraji severojižního průběhu vedení ulice Opletalova. V celé své šířce, přibližně 80 cm, se dochoval základ starší zdi. Na několika následujících místech byly zjištěny rovněž zbytky dalších zděných konstrukcí. Jejich interpretace vzhledem k malému rozsahu realizovaných prací zůstává velmi nejasná. Lze však do jisté míry předpokládat, že by mohly být spojovány s některými hřbitovními kaplemi známými z písemných pramenů.

Vedle archeologických nálezů a situací, které souvisí s fungováním hřbitova, byly na několika místech dokumentovány také zbytky středověkých odpadních vrstev, jež dokládají existenci hospodářských dvorků. Z nich se podařilo vyzvednout několik fragmentů dřev, které budou dále dendrochronologicky datovány, několik kusů kůží, mezi nimiž byla rozpoznána část boty, a v prostředí středomoravských měst poměrně výjimečný nález vlněné textilie s keprovým vzorem a zachovaným pevným okrajem.

Terénní část záchranného archeologického výzkumu byla ukončena 20. května 2022. V současnosti zaměstnanci archeologického pracoviště Národního památkového ústavu konzervují a zpracovávají objevené předměty.

Bližší informace naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OLOMOUCI.

Autor: Sandra Kolářová, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info