PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Opravené památky>>Šlechtická hrobka a kamenný kříž jsou nově zapsanými památkami

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Šlechtická hrobka a kamenný kříž jsou nově zapsanými památkami

13. 9. 2020 Propamatky.info: Celkový pohled na hrobku s kamenným křížem v popředí na hřbitově v Rokytnici u Přerova Celkový pohled na hrobku s kamenným křížem v popředí na hřbitově v Rokytnici u Přerova | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena ROKYTNICE U PŘEROVA | Ministerstvo kultury prohlásilo za nově památkově chráněné objekty šlechtickou hrobku rodiny Eichhoff a kamenný kříž na témže hřbitově. Díky tomu může jejich vlastník nyní snadněji žádat o různé dotace na jejich případnou obnovu.

Hrobka rodiny Eichhoff je netypickým a ojedinělým příkladem funerální architektury v Olomouckém kraji, která vykazuje významné uměleckořemeslné i architektonické hodnoty. Tato dominanta hřbitova byla postavena v roce 1836 a úzce souvisí s vývojem zámeckého sídla v Rokytnici a jeho majiteli. Drobná stavba obdélného půdorysu je ze tří stran částečně kryta uměle navršeným zatravněným valem s novogotickým průčelím. V interiéru se nachází pět kruhových olejomaleb v rámech z omítky. Mohlo by se jednat o dílo akademického malíře Karla Eichhoffa. V podélných stěnách ve třech řadách nad sebou je zasazeno do zdi 19 náhrobníků z různých druhů mramoru a jeden ze dřeva, jež kryjí hrobové komory.

Pískovcový kříž se sochou Ukřižovaného Krista stojí na nízkém čtvercovém stupňovitém soklu, na který navazuje hranolový podstavec s reliéfem Panny Marie Bolestné včetně nápisu a uvedení roku 1879 na zadní straně. I tato drobná sakrální památka je příkladem kvalitní uměleckořemeslné produkce. Pomáhá dotvářet identitu kraje a je druhou nejvýraznější dominantou hřbitova.

Aktuální stav kříže je dobrý. U hrobky však z vnější strany opadává omítka i opěrné zdi a zídky vyžadují místy dozdění a vyspárování. Kované části nízkého oplocení jsou povrchově zkorodované.

Bližší informace naleznete na stránkách PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info