PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Jiřím Bartošem o záchraně hradní zříceniny

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jiřím Bartošem o záchraně hradní zříceniny

6. 3. 2023 Propamatky.info: Památka z ptačí perspektivy Památka z ptačí perspektivy | Foto: Obec Brníčko | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNÍČKO (ŠUMPERSKO) | Památkově chráněná hradní zřícenina představuje nepřehlédnutelnou dominantu v krajině a je místem cenných archeologických nálezů. Významná památka je přes 30 let majetkem obce, jejíž starosty jsme se zeptali na postup záchranných prací.

Můžete přiblížit historii památky a jak dlouho obec o pozůstatky hradu pečuje?
Zřícenina hradu Brníčka se nachází na vrcholu kopce východně od obce. Hrad zde vznikl ve 30. letech 14. století. Samotná obec Brníčko pod hradem byla založena již ve 12. století. Počátky Brníčka jsou spojovány se jménem Beneše Benedy, lovčího krále Přemysla Otakara II., který který byl zakladatelem osady s kostelem. Po jeho smrti nechal hrad vystavět zřejmě jeho pravnuk Ctibor Morava. Prvními známými majiteli kolem roku 1348 jsou Aleš a Mikeš u Otaslavic. V rozmezí let 1387–1396 byl hrad uchvácen markrabím Joštem, který ho odprodal rytíři Bernardu Hechtovi, řečenému Štika, ze Slavoňova. Od roku 1437 bylo sídlo v držení rodu Tunklů. Rytíř Jan Tunkl Drahanovský na něm žil 30 let a za jeho panování se podhradí vzmohlo na vzkvétající městečko. Po jeho smrti připadlo Brníčko synu Janovi, který nebyl tak schopný hospodář, ale o to lepší byl válečník. Z hradu vyjížděl na loupežné výpravy a shromažďoval zde válečnou kořist. Mezi lety 1469–1476 byl hrad pobořen vojsky Matyáše Korvína. V roce 1490 Brníčko odkoupil od synů svého zemřelého bratra Jana pan Jiří Tunkl. Po roce 1513 je Brníčko označeno za pustý hrad. Obec Brníčko vlastní zříceninu hradu od doby, kdy byla převedena do vlastnictví obce po roce 1990. Ta se stará o její zachování, včetně údržby zeleně kolem památky.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
V letech 2008–2009 bylo provedeno statické zajištění hradeb, konzervace a zpevnění korun hradeb paláce včetně původních zbytků omítek. V roce 2022 byl staticky zajištěn ocelovými lany původní palác hradu, jelikož se objevila trhlina, která by časem způsobila zřícení největší hradby. Dále byla dozděna a vyspárována havarijní místa hradeb, která byla vlivem času a přírody poničena.

Jaké práce vás čekají?
Chtěli bychom postupně hradby nadále udržovat tak, aby tato kulturní středověká památka byla zachována pro další generace.

Jaké jsou dotační možnosti financování?
V minulosti jsme využili a získali dotaci na záchranu hradu z Programu rozvoje venkova. O další budeme žádat.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Máme dobrou zkušenost s firmou SANOL, spol. s r. o., z Olomouce. Pracovníci této společnosti se dlouhodobě zabývají opravou historických památek.

Více informací naleznete na stránkách obce BRNÍČKO.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info