PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Janem Gottwaldem o obnově největších varhan v Česku

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Janem Gottwaldem o obnově největších varhan v Česku

30. 12. 2022 Propamatky.info: Varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci jsou největší v zemi. Varhany v kostele sv. Mořice v Olomouci jsou největší v zemi. | Foto: Jan Gottwald | Licence: Všechna práva vyhrazena OLOMOUC | V kostele sv. Mořice v Olomouci najdeme největší varhany v Česku. Ty se po dlouhých přípravách dočkaly generální opravy v dílnách ve Slovinsku a nyní se postupně stěhují zpět. O rekonstrukci vzácného nástroje nám více prozradil místní organolog.

Co všechno předcházelo rozhodnutí nechat tento velkolepý nástroj kompletně zrenovovat?
Velké varhany kostela sv. Mořice byly v podobě, jak ji známe dnes, dokončeny v roce 1971. Jednalo se o dobovou rekonstrukci a rozšíření původního nástroje Michaela Englera z roku 1745, který však byl v průběhu své existence několikrát přestavěn a upraven. Probíhajícímu náročnému restaurování předcházely od roku 2015 debaty v ustanovené odborné organologické komisi složené z předních osobností českého varhanického a varhanářského světa. Byly zvažovány různé varianty obnovy nástroje – od pietního restaurování do doby barokní po konzervační restaurování podoby varhan ze 20. století. Tato varianta byla nakonec přijata s podmínkou, že nebude vytvořena nová zvuková vrstva, to znamená, že i v budoucnu bude možné vydat se restaurátorskou cestou do období vzniku nástroje. Zásahy na ovládacích komponentech varhan byly pojaty renovační metodou, kdy jsou zastaralá elektrická zařízení nahrazována nejmodernějšími součástkami od renomovaných evropských firem, které mají instalace těchto zařízení po celém světě.

Jaká byla kritéria pro výběr restaurátorské firmy pro obnovu tohoto nádherného barokního nástroje?
U současných svatomořických varhan nelze přímo hovořit jako o barokním nástroji. Jedná se o moderně koncipované varhany, které vznikly přestavbou staršího nástroje v letech 1959–1971. Z původního nástroje se zachovaly díly technického zázemí (hrací stůl, traktura, vzdušnice) a 80 procent píšťalového fondu, který však byl zvukově adaptován celku a v některých ohledech tak ztratil svůj původní charakter. Bylo rozhodnuto, aby nástroj restaurovala a konzervovala firma s velkým dílenským zázemím a zkušenostmi z obdobných zakázek. Dále sehrával roli čas, kdy na celé dílo byly vyhrazeny k realizaci i s přípravou necelé dva roky. Důležité bylo i zajištění spolupráce s varhanářem, který by o nástroj pečoval a vzhledem k plánovanému koncertnímu využití (nejen v rámci mezinárodního varhanního festivalu, který probíhá v Olomouci od roku 1969) byl v blízkém okruhu dojezdu k případnému servisu.

Jakými opravami musely varhany projít, co vše se na nich restaurovalo?
Hrací část nástroje byla kompletně demontována a dokumentována. Následně byly testovány různé restaurátorské postupy, například kvůli konzervaci a petrifikaci dřevěných dílů snímání některých nátěrů a laků. Během těchto procesů probíhaly kontrolní a konzultační dny s pracovníky památkové péče a výsledkem bylo zpracování realizačního restaurátorského záměru. Po povolení vývozu památky byl nástroj odvezen do dílny varhanáře-restaurátora ve Slovinsku, kde bylo zahájeno samotné restaurování všech částí a dílů, jejichž počet byl hrubě odhadnut na 1,3 milionu kusů. Nejedná se tedy o zásah na všech 8 012 píšťalách, ale i na vzduchovém vedení, měších, hracích stolech, traktuře, několika desítkách vzdušnic, statice vnitřní konstrukce varhan a dalších částech.

Z jakých zdrojů byla tato náročná oprava financována?
Restaurování bylo z 95 procent pokryto z dotací z Integrovaného operačního programu Evropské unie, zbývající částku zajistil z vlastních zdrojů vlastník, kterým je římskokatolická farnost.

Jak probíhá transport jednotlivých částí varhan zpět do Olomouce? V kolika etapách?
Během prací se konaly v dílně varhanáře pravidelné kontrolní dny, kdy byly jednotlivé restaurátorské postupy dále konzultovány. Následně byly jednotlivé díly kompletovány a baleny a na etapy od května do září převáženy kamiony zpět do Olomouce. Současně byl v boční lodi kostela sv. Mořice zřízen velký depozit, do kterého se restaurované části nástroje ukládaly.

Jak náročná je samotná kompletace varhan? Kolik se na tom podílí lidí a kdy by se měly varhany znovu rozeznít?
Montáž varhan začala v květnu a je velmi náročná. Bohužel během demontáže nástroje v letech 2020 a 2021 nebylo kvůli opatřením proti covidu možné, aby se jí účastnil zahraniční restaurátor. Tuto část restaurování musela doslova oddřít česká subdodavatelská firma. Proto i nyní při montáži varhan je nutné dbát na spolupráci všech varhanářů-restaurátorů, aby dílo zdárně dospělo ke konci. Na kompletaci varhan pracuje 6 dní v týdnu 8 až 12 varhanářů a dílo by mělo být dokončeno do konce roku 2022. Akce spojené se slavnostním předáním varhan po restaurování se pak plánují na jaro příštího roku.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info