PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Opravené památky>>Obnova fasád Národního domu v Prostějově

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Obnova fasád Národního domu v Prostějově

14. 5. 2020 Propamatky.info: Prostějovský Národní dům je jedním ze stěžejních děl profesora Jana Kotěry. Prostějovský Národní dům je jedním ze stěžejních děl profesora Jana Kotěry. | Foto: SANCO FASÁDY, s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena PROSTĚJOV | V loňském roce byla provedena kompletní obnova fasádního pláště monumentální památkově chráněné stavby patřící k nejvýznamnějším dílům české architektonické moderny. V rámci oprav omítek byly použity výrobky společnosti KEIMFARBEN.

Fasády objektu spočívají v kvalitním architektonickém a materiálovém ztvárnění. V detailu, barevnosti a řemeslném provedení mají pro celkové působení stavby a uchování jejího neporušeného průčelí stěžejní význam. Omítky zahrnují nemalou dokumentární vypovídací hodnotu. Během obnovy byly v součinnosti s požadavky orgánů památkové péče respektovány všechny povrchové struktury a zvolená barevnost odpovídá charakteru stavby. Společnost SANCO FASÁDY se na obnově podílela v oblasti přípravy projektu a realizace v rámci návrhu technologie, dodávek materiálů, konzultační činnosti a technologického dohledu.

Nejprve došlo k důkladnému očištění podkladů související s odstraněním nesoudržných vrstev a starých nátěrů. Na fasádu byla nanesena minerální silikátová barva KEIM Granital s podnátěrem KEIM Contact Plus. Odstíny v tónech světlého a tmavšího okru neodpovídají standardnímu vzorníku. Byly vytvořeny technologem prováděcí společnosti na místě dle původní barevnosti, požadavků investora a pracovníků památkové péče. Výrobky systému KEIM byly použity kromě omítkových směsí a doplňkových materiálů také na restaurování četných kamenných prvků.

Národní dům se nalézá na poměrně rozlehlé parcele v severovýchodní části prostějovské městské památkové zóny, při okraji historického jádra města. Představuje palácový objekt postavený v letech 1906–1907 podle plánů architekta Jana Kotěry. Jeho hlavní náplní měla být spolková a osvětová činnost, která se odráží v jeho hmotě. Ve dvou na sebe pravoúhle navazujících křídlech jsou vymezeny divadelní prostory, restaurace, kavárny a spolkové části s přednáškovým sálem. V exteriéru i interiéru se nachází řada původních uměleckořemeslných prvků. I přes dílčí úpravy ze 40., 50. a 60. let 20. století zůstalo zachováno cenné dekorativní pojetí domu spadající do období doznívající secese. Za pozornost kromě jiného stojí hudební pavilon v zahradní partii Národního domu.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti KEIMFARBEN, která je odborným partnerem portálu PROPAMÁTKY, nebo v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: KEIMFARBEN, s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info