PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Opravené památky>>Obnova fasád kostela sv. Mořice v Olomouci

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Obnova fasád kostela sv. Mořice v Olomouci

9. 6. 2020 Propamatky.info: V roce 1995 byl farní kostel postavený v duchu pozdní gotiky prohlášen národní kulturní památkou. V roce 1995 byl farní kostel postavený v duchu pozdní gotiky prohlášen národní kulturní památkou. | Foto: SANCO FASÁDY, s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena OLOMOUC | Letos probíhá celková obnova fasádního pláště zdejšího pozdně gotického svatostánku, který má statut národní kulturní památky. Při opravách navracejících stavbě původní barevnost omítek jsou používány výrobky společnosti KEIMFARBEN.

Fasádní plášť představuje stěžejní součást architektury významného sakrálního objektu. Jeho výtvarné a materiálové řešení včetně plasticity tvoří autentický výraz stavby, řemeslné provedení je rovněž dokladem dobové zručnosti. Během obnovy jsou respektovány všechny původní povrchové struktury, zvolená barevnost v tónu blízkém režných vápenných omítek odpovídá architektuře a charakteru chrámu.

Nejprve došlo pod dohledem pracovníků památkové péče k odstranění novodobé vrstvy nesoudržných částí. Poté následoval vápenný postřik s další vrstvou vápenných malt bez organických a hydrofobních přísad. K prodloužení životnosti povrchu se aplikuje finální vrstva KEIM Romanit v odstínu do šeda lomené bílé dle vzorníku KEIM Exclusiv č. 9555. Společnost SANCO FASÁDY se na obnově podílí v oblasti realizace v rámci návrhu technologie, dodávek materiálů, konzultační činnosti a technologického dohledu.

Městský farní kostel sv. Mořice představuje pozdně gotickou stavbu z období let 1412–1540. Má charakteristické dvouvěžové průčelí se čtvercovou trojlodní halou a s presbytářem zakončeným třemi trojdílnými závěry. K presbytáři a lodi přiléhá na severní straně sakristie, která má podobu loretánské kaple. Ta vznikla ve 20. letech 18. století následkem požáru. Pozdější úpravy byly zahájeny z popudu Stavebního spolku kostela sv. Mořice v Olomouci, který působil v letech 1869–1908. Projekt takzvaného slohového očištění svatostánku vedl stavitel Franz Kottas a sochař Ernst Melnitzky. Přestavby byly dokončené jen zčásti z důvodu jejich zamítnutí vídeňskou Centrální komisí pro výzkum a zachování stavebních památek. Poslední výraznější obnova vnějšího pláště se uskutečnila v 60. a 70. letech minulého století.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti KEIMFARBEN, která je odborným partnerem portálu nebo v KATALOGU SLUŽEB.
 

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: KEIMFARBEN, s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info