PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Opravené památky>>Kostel Rozeslání apoštolů v Písařově má restaurovaný oltář

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Kostel Rozeslání apoštolů v Písařově má restaurovaný oltář

8. 8. 2013 Propamatky.info: Zrestaurovaný oltář v kostele Rozeslání apoštolů v Písařově Zrestaurovaný oltář v kostele Rozeslání apoštolů v Písařově | Foto: obec Písařov | Licence: Všechna práva vyhrazena PÍSAŘOV (ŠUMPERSKO) | Oltář v kostele Rozeslání apoštolů v Písařově, zhotovený okolo první poloviny 19. století, byl restaurován Dušanem Rohlíkem z Rosic nad Labem. Prostředky na obnovu získala římskokatolická farnost v Písařově díky vyhlášené veřejné sbírce.

Veřejnou sbírku na opravu oltáře vyhlásila farní ekumenická rada a nikdo nepředpokládal, že se peníze vyberou tak rychle, stejně jako bude v krátké době realizována následná oprava. Do sbírky přispěli jednotliví dárci, ale i obec Písařov. 

V rámci restaurátorských prací se prováděl průzkum soch a architektury – sochy byly odkryty na kvalitnější starší úpravu, byly odstraněny druhotné přemalby a bronzy, které zakrývaly původní plátkové zlato. Následně byl oltář rozebrán a opakovaně byl aplikován prostředek proti dřevokaznému hmyzu, provedena impregnace a zpevnění poškozeného a uvolněného dřeva, doplněny poškozené řezby a jejich sklížení.

Vyčistil se povrch oltáře, soch a znečištěného obrazu, fixace uvolněné barevné vrstvy. Velké poškození vykazovala barevná vrstva a zlacení na soškách andělů. Zde muselo být provedeno opakované zpevnění, tmelení poškozených částí, retuše poškozených řezeb zlatem, lokálně metalem a práškovým zlatem. Následovalo sestavení oltáře, konzervace oltáře a inkarnátů andělů, byla zaznamenána textová a obrazová dokumentace. Restaurování oltáře celkem vyšlo na 253 tisíc korun.

Nad hlavním oltářem kostela Rozeslání apoštolů je obraz sv. Barbory, který byl roku 1799 darován Písařovu ze zrušeného kláštera v Šumperku a je památkově chráněný. Do roku 1838 měla věž kostela báň. Pro špatný stav byla však snesena a nahrazena z úsporných důvodů dnešní jehlanovou věží. Na věži zůstal místo tří zvonů jen jeden z roku 1550, ostatní byly odebrány za první světové války. Teprve v roce 1976 byl pořízen druhý zvon.

Přehledné informace o historii kostela naleznete na stránkách ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI PÍSAŘOV.

Autor: Helena Pašková

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info