PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Olomoucký kraj>>Opravené památky>>Dokončení záchrany renesanční tvrze Kobylků z Kobylího

Zpravodajství

Olomoucký kraj

zpět

 

Dokončení záchrany renesanční tvrze Kobylků z Kobylího

28. 1. 2018 Propamatky.info: Severní a východní průčelí tvrze, stav před závěrečnou konzervací Severní a východní průčelí tvrze, stav před závěrečnou konzervací | Foto: Pavel David | Licence: Všechna práva vyhrazena MOHELNICE | Unikátní stavba z roku 1551 založená na místě staršího gotického objektu byla po téměř 15 letech obnovena. Záchrany se dočkala díky péči soukromého majitele. Velký podíl na tomto úspěchu měla i finanční pomoc z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.

Tvrz Kobylků z Kobylího v Podolí, v místní části Mohelnice, představuje pozoruhodně dochovaný příklad panského sídla šlechty z druhé poloviny 16. století. Stavba prošla v průběhu 18. a 19. století řadou druhotných úprav. Tyto změny ale nezastřely původní architektonický ráz objektu. Od roku 1948 po konfiskaci hostince a využívání místním Jednotným zemědělským družstvem, později organizací Svazarm objekt postupně chátral, a dokonce došlo na vydání demoličního výměru.

Střecha byla zcela poškozená, v jižní části domu chyběly stropní konstrukce nad prvním patrem a dřevěné stropy v přízemí byly rovněž poškozené. Narušená byla statika s velkými trhlinami a prověšením barokních kleneb síní v přízemí i patře. Vnitřní a vnější omítky včetně sgrafitové výzdoby byly rozvolněné působením vlhkosti, kterou trpěl celý objekt. Většina výplní otvorů byla poškozená či zcela chyběla. Budova byla dlouho prázdná a bez využití.

Zlom ve stavu tvrze nastal v roce 2003, kdy ji získal stávající soukromý majitel Pavel David. V roce 2004 zahájil památkovou obnovu, a to opravou střechy a první etapou statického zabezpečení. Provedeno bylo i odvodnění a odvlhčení stavby. Původní krov musel být nahrazen odpovídající kopií a střecha byla pokryta břidlicí. V letech 2006–2007 byla provedena odborná konzervace fasády s restaurováním renesančních omítek, sgrafit a kamenných ostění dle restaurátorského záměru. Část dochovaných dřevěných klasicistních oken se podařilo zachránit. V roce 2011 byla zahájena oprava zbytku interiéru. Restaurována byla centrální freska s aliančními erby Kobylků společně s dalšími malbami v takzvaném veselém pokoji. Dokončit zbývá již jen pokládku přenesené barokní štětové dlažby a zahradnické úpravy v okolí tvrze.

Úspěšně je tak završena téměř patnáctiletá snaha o záchranu této unikátní památky, kdy velký podíl na tomto úspěchu měla finanční pomoc z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury, která činila 6 660 784 korun. V současnosti část domu užívá k bydlení rodina vlastníka. V přízemí bude pro veřejnost otevřena restaurace a v patře koncertní a přednáškový sál. Podkroví bude sloužit k ubytování.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info