PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Petrem Chlebcem o obnově muzea Svět Komenského

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Petrem Chlebcem o obnově muzea Svět Komenského

25. 10. 2021 Propamatky.info: Celkový pohled na Památník J. A. Komenského Celkový pohled na Památník J. A. Komenského | Foto: Miroslav Bitter | Licence: Všechna práva vyhrazena FULNEK (NOVOJIČÍNSKO) | Po tříleté rekonstrukci muzea v něm byla počátkem září otevřena expozice s názvem Na prahu vichřice, která představuje působení Jana Amose Komenského ve městě. Na podrobnosti rekonstrukce a vzniku celého projektu jsme se zeptali vedoucího instituce.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
Muzeum Svět Komenského Fulnek představuje jedinečnou stavbu, v níž je doložitelný pobyt bratra Jana Amose. Před jeho příchodem prošla budova několika proměnami. První zpráva o kostelíku Všech svatých s budovou špitálu se objevila v roce 1407. Obě budovy byly spojeny v letech 1614–1618 a transformovány v bratrský sbor s kaplí. V polovině 17. století byla kaple využívána jako jízdárna a poté sýpka. Teprve v roce 1705 ji přestavěl Eliáš Knurr do dnešní podoby. Část kaple – presbytář s vítězným obloukem a segment lodi zanechal v původním stavu. Většinu lodě přebudoval v dvoupatrový špitál. Naposledy byla v roce 1966 zbourána na východní straně sakristie.

Co vše bylo v rámci obnovy provedeno a jak byla náročná?
Budova se v roce 2017 nacházela v havarijním stavu. Během rekonstrukce muselo být vyřešeno vzlínání vlhkosti zdiva. Byly položeny nové elektrorozvody, takže se udělala i zcela nová cihlová a pískovcová podlaha a omítky. Musely být opraveny stropy a vyměněna střešní měděná krytina za pálené tašky. Některé vnitřní stěny musely být částečně rozebrány a znovu sestaveny. Došlo ke kompletní výměně oken a dveří, aby bylo možné v budově udržovat konstantní klima vhodné pro muzejní budovu.

V čem spočívá nově instalovaná expozice?
Zejména v autenticitě. Muzeum se nesnaží předkládat tradiční obraz bratra Jana Amose jako Učitele národů, ale jako fulneckého měšťana, správce sboru, kněze, kazatele, rektora školy, prostě jako člověka „na prahu vichřice“. Část expozice je věnována pouze Jednotě bratrské ve Fulneku, která byla oproti jiným německá, a samotné budově kaple a sboru. Neboť právě budova je oním unikátním sbírkovým předmětem, zachovává i expozice určitou míru čistoty a nezapleveluje prostor předměty, které nejsou nijak spjaté s životem Jana Amose ve městě.

Z jakých zdrojů byly práce realizovány?
Přestavba budovy muzea a instalace expozice byla z velké části financována z Evropské unie, která se podílela částkou 25,42 milionu korun. Druhý největší podíl poskytl Moravskoslezský kraj v hodnotě 15,58 milionu korun. Nesmíme opomenout ani dílčí úpravy jako dodatečné malířské práce nebo ošetření podlahové krytiny v kapli, které byly hrazeny ze zdrojů Muzea Novojičínska.

Jaké další pracovní výzvy a aktivity vás bezprostředně čekají?
Muzeum Svět Komenského Fulnek je již osmou pobočkou Muzea Novojičínska, která byla veřejnosti zpřístupněna. V rámci muzea ve Fulneku pokračujeme v evaluační činnosti, podle které se budou řídit další práce v expozici. Tu nechápeme jako statické dílo, ale jako dynamický organismus, se kterým se musí pracovat i nad rámec edukačních a doprovodných programů. V rámci Muzea Novojičínska se připravujeme na otevření největší deváté pobočky v Kopřivnici. Takže se máte na co těšit.

Více informací naleznete na stránkách MUZEA NOVOJIČÍNSKA.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info