PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Zprávy z regionů>>Archeologické nálezy v historickém jádru Nového Jičína

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Archeologické nálezy v historickém jádru Nového Jičína

8. 9. 2022 Propamatky.info: Detail varné podesty před ústím pece s varnými nádobami a vařečkou Detail varné podesty před ústím pece s varnými nádobami a vařečkou | Foto: František Kolář | Licence: Všechna práva vyhrazena NOVÝ JIČÍN | Při archeologickém výzkumu městského domu v Křižíkově ulici v Novém Jičíně byly objeveny dochované pozůstatky zděné pece s kuchyňským ohništěm z 15. století. Na varné podestě se nacházely keramické nádoby včetně pokliček, dřevěná vařečka a další artefakty.

Pod podlahou původně renesanční nádvorní světnice v zadní části současného domu byly odkryty kamenné základy starší stavby. Na tomto místě se nacházely relikty zuhelnatělé dřevěné podlahy. V jihozápadním koutě místnosti archeologové objevili dobře dochované pozůstatky zděné pece s vyvýšeným ohništěm, kompletními kuchyňskými nádobami a dřevěnou vařečkou. Opodál ležel na podlaze žárem zdeformovaný železný rošt a další artefakty – velké množství skleněných kroužků, které byly pravděpodobně součástí ženského náhrdelníku. Dále visací svorníkový pružinový zámek od dveří nebo truhlice, trojzubé vidle či hrot kopí.

Kuchyň byla v minulosti součástí středověkého domu, jehož konstrukce byla částečně zděná a zčásti dřevěná. Zděnou část stavení reprezentovala kamenná patrová komora, jejíž spodní podlaží bylo přístupné dveřním otvorem situovaným na západní straně a osvětleno oknem v jižní obvodové zdi. Strop přízemí byl rovný trámový se záklopem. Patro bylo přístupné po dřevěném schodišti a sloužilo spíše jako sýpka. Dřevěná i kamenná část domu vykazuje zjevné stopy požáru – relikty zuhelnatělých dřevěných konstrukčních prvků v rámci zdiva a zdící malta zbarvená žárem do růžova.

Záchranný archeologický výzkum a stavebněhistorický průzkum související s celkovou rekonstrukcí domu čp. 91/7 v Křižíkově ulici v Novém Jičíně provádí Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ve spolupráci s Muzeem Novojičínska. Na zpracování archeologických nálezů a dokumentace se finančně podílí také město Nový Jičín. Paní majitelka rovněž získala dotaci na opravu původního trámového stropu v nádvorní světnici.

Více informací o archeologickém nálezu naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kristýna Julinová

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info