PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Moravskoslezský kraj>>ROZHOVOR | S Karin Vitáskovou o obnově hradní zříceniny

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Karin Vitáskovou o obnově hradní zříceniny

12. 2. 2024 Propamatky.info: Pohled na osvětlený hrad Pohled na osvětlený hrad | Foto: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o. | Licence: Všechna práva vyhrazena HUKVALDY (FRÝDECKOMÍSTECKO) | Nedávno byla v rámci památkově chráněného hradního areálu provedena kromě jiného revitalizace takzvaného renesančního paláce. Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky Muzea Beskyd Frýdek-Místek, které má památku ve správě.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
Hrad Hukvaldy patří mezi jednu z největších hradních zřícenin v Česku. K jeho založení došlo někdy v 70. či 80. letech 13. století. U jeho zrodu stál Jindřich z Příbora z rodu Hückeswagenů. Mezi lety 1294–1307 přešel hrad Hukvaldy do biskupských rukou. V pozdějších staletích několikrát změnil držitele, často byl také zastavován. V majetku olomouckého biskupství, pozdějšího arcibiskupství byl areál až do roku 1949, kdy se stal majetkem státu. Dnes je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a je spravován Muzeem Beskyd Frýdek-Místek.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
Hrad Hukvaldy je od roku 1964 systematicky opravován a udržován. V 70. letech 20. století probíhaly rozsáhlé rekonstrukční práce, které měly zajistit nejen záchranu památky, ale i její zpřístupnění návštěvníkům. V roce 1970 začala stavba kamenného mostu přes velký příkop, o čtyři roky později byla ukončena renovace takzvané motty (předsunutého opevnění), která byla opatřena schodištěm a ochozem. V roce 1975 byla opravena a vymalována kaple sv. Ondřeje. Rozpadající se vnitřní hrad byl konzervován, zdivo paláce bylo zabezpečeno vzpěrami, okružní zdivo zpevněno železobetonovým věncem. Záchranné a zabezpečovací práce probíhaly i v 80. a 90. letech 20. století. Objekt byl staticky zajištěn, částečně byl rekonstruován renesanční palác, proběhlo jeho zastřešení a vnitřní úpravy. V rámci projektu „Každá história si zaslúží svoj priestor“ byla v roce 2018 provedena sanace severovýchodní hradby a stabilizace východního nároží hradu, v následujících letech byla opravena cesta mezi mottou a hradní kaplí, pokračují práce na stabilizaci obvodového zdiva. V letošním roce bylo dobudováno Návštěvnické centrum v prostoru mezi první a druhou hradní bránou.

Které práce se uskutečnily v rámci takzvaného renesančního paláce?
Revitalizace renesančního paláce spočívala v celkové rekonstrukci jedné z nejstarších částí hradu. Zde kromě zastřešení nebyly dosud provedeny práce, které by prostor zpřístupnily a zajistily proti povětrnostním a jiným nepříznivým podmínkám. Došlo zde k zasklení okenních otvorů, k položení nové podlahy, nového schodiště a dalších dřevěných a kovových prvků, byla provedena nová elektroinstalace a osvětlení paláce.

Jaké jsou plány s nově vznikajícím kulturním prostorem?
Vedle rozšíření prohlídkového okruhu, díky němuž si mohou návštěvníci prohlédnout doposud nezveřejněná místa, je dalším benefitem bezesporu využití nově vzniklých vnitřních prostor. Rekonstrukcí renesančního paláce vznikl interiér vyhovující náročným podmínkám pro instalaci krátkodobých výstav, čímž bude podpořena edukační činnost veřejnosti.

Jaké jsou dotační možnosti financování?
Akce je realizována v rámci projektu „Remeslá a priemysel v múzeu” v rámci Programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014–2020. Hlavním partnerem Muzea Beskyd Frýdek-Místek, v jehož správě je hrad Hukvaldy, je Považské múzeum v Žilině. Celkový příspěvek je v přepočtu asi 16,8 milionu korun, z toho je přes 6,5 milionu korun pro hlavního přeshraničního partnera (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek) a přes 10,2 milionu korun pro hlavního partnera.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Lze uvést například firmu REDAL AKTIV CZ, s. r. o.

Další informace naleznete na stránkách HRADHUKVALDY.EU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info