PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Tipy a inspirace>>V klášteře ve Fulneku objevili archeologové hroby ze 13. a 14. století

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

V klášteře ve Fulneku objevili archeologové hroby ze 13. a 14. století

10. 4. 2019 Propamatky.info: Celkový pohled na jednu z archeologických sond v rajském dvoře bývalého augustiniánského kláštera ve Fulneku Celkový pohled na jednu z archeologických sond v rajském dvoře bývalého augustiniánského kláštera ve Fulneku | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena FULNEK | Archelogové objevili v areálu kláštera augustiniánů kostrové pohřby z přelomu 13. a 14. století. Nálezy byly zdokumentovány v rámci připravované rekonstrukce kostela a části augustiniánského kláštera.

Průzkum provedli odborníci ve dvou fázích: v listopadu a prosinci 2018 a v únoru a březnu 2019. Archeologický dohled zajistí Národní památkový ústav také v průběhu stavebních prací, které by měly začít v květnu tohoto roku. V případě zjištění nových nálezových situací bude realizován dílčí záchranný archeologický výzkum.

Tři sondy v rajském dvoře zachytily kostrové hroby, orientované západ – východ, porušené základovými zdivy. Jedná se o součást někdejšího hřbitova při městském kostele sv. Filipa a Jakuba, který předcházel výstavbě kláštera. Pohřbení jedinci byli v těchto místech ukládáni v průběhu poslední čtvrtiny 13. a ve 14. století. V souladu s tehdejší praxí se v hrobech neobjevily žádné milodary. V jedné sondě byly dokumentovány dvě úrovně starších podlah – novověká z pískovcových desek a středověká z břidlicových a dále dva kostrové pohřby v dřevěných rakvích, související s ukládáním mrtvých v raném novověku.

Augustiniánský klášter byl založen Benešem III. z Kravař na Krumlově roku 1389 při stávajícím městském kostele sv. Filipa a Jakuba. Celý komplex ve středověku sestával z ambitu s rajským dvorem přiléhajícím k průčelí svatostánku a vlastní konventní budovy. V polovině 18. století byl původní středověký chrám zbořen a nahrazen barokní novostavbou (zasvěcenou Nejsvětější Trojici) podle projektu fulneckého stavitele Mikuláše Thalherra. Za josefínských reforem byl klášter roku 1784 zrušen a jeho část byla přeměněna na farní úřad.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info