PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Jakubem Ivánkem o záchraně a obnově fary

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jakubem Ivánkem o záchraně a obnově fary

7. 12. 2023 Propamatky.info: Pohled na obnovovanou faru Pohled na obnovovanou faru | Foto: Archiv majitele | Licence: Všechna práva vyhrazena MĚSTO ALBRECHTICE, HYNČICE (BRUNTÁLSKO) | Cenný památkově chráněný areál fary se dlouho nacházel v neutěšeném stavu do chvíle záchrany, kterou provádí současný vlastník. Jeho jsme se zeptali na všechna úskalí a stav po etapách realizované náročné rekonstrukce.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii fary čp. 4?
Obec Hynčice je prvně zmiňována roku 1377, ale během Korvínova tažení na Moravu v 70. letech 15. století zpustla. Zda již ve středověku stál ve vsi kostel či fara, nevíme. První zmínky o farnosti jsou až z roku 1558, po znovuosídlení vesnice, a víme s jistotou, že až do vzniku fary v sousedním Městě Albrechticích roku 1707 byla jedinou farností na albrechtickém panství, tedy zajišťovala duchovní správu pro široké okolí. O původní podobě fary nemáme pramenné zmínky, pouze inventář z roku 1729 uvádí, že byla zčásti dřevěná, zčásti zděná, podobně jako dnes. Současná podoba objektu s kamenným zdivem přízemí, na němž je usazeno roubené patro, však pochází až z doby po roce 1732, kdy byly pokáceny stromy, z nichž jsou vytvořeny dřevěné konstrukce patra. Pozornost si zaslouží ztvárnění exteriéru, zejména jižního štítu domu (ten je zčásti hrázděný, zčásti deštěný), který nesl prvky lidového stavitelství, známé pouze v rámci zdejšího mikroregionu (přítomnost podlomení, středové římsy a dnes již zrušeného kabřince). Tyto elementy, známé z místních staveb rycht a větších statků, se pospolu nikde jinde na českém území nevyskytují. Fara byla obsazena do roku 1948, poté sloužila jako sklad státního statku a roku 1968 byla prodána soukromému majiteli, který možná dům zachránil před zbořením, ale sám zlikvidoval chlévy, stodolu a kůlnu a v domě ustájil zvířata, což výrazně poškodilo přízemí objektu. Od 90. let 20. století byl dům volně přístupný, než minulý majitel provedl jeho základní zajištění. Dům, stále v havarijním stavu, jsme koupili v roce 2021.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
Prakticky ihned po koupi jsme začali s čištěním domu a jeho okolí, kde byly po povodních v roce 1997 uskladněny dvoumetrové návozy zeminy, vyčištěna byla stará studna. V roce 2022 probíhala technologicky náročná náhrada jihozápadního nároží roubeného patra domu, které zřejmě již v 19. století uhnilo natolik, že se trámy rozpojily. Odstraněna byla také nevhodná cementová omítka ze 70.–80. let 20. století, objekt byl připojen na elektřinu a vodovod, krov byl ošetřen biocidním nátěrem proti hmyzu. V roce 2023 jsme započali nákladnou obnovu severního průčelí a hospodářské části domu (bývalé chlévy a stáje), jejíž zříceniny se spolu se zbytky hospodářských budov fary dostaly na seznam nejohroženějších památek. Část stájí přiléhající k faře je v současnosti nově zastřešována, zbylá část zdiva bude zakonzervována. Vyrábějí se nová okna a vnější dveře fary (hlavní vstupní dveře se dochovaly a byly repasovány).

Jaké práce vás čekají?
V průběhu roku 2024 by měla být dokončena započatá obnova hospodářské části domu a plánujeme opravu východního průčelí objektu a ohradní zdi s branou a brankou. V dalších letech by měla následovat fasáda jižního a západního průčelí a postupná obnova interiéru, kde musíme (vzhledem ke snaze zachovat co nejvíce původní ráz objektu) poměrně složitě řešit vnitřní rozvody, které v domě nikdy nebyly. Plánujeme postupovat podle jednotlivých místností, které mají také zbytky šablonové výmalby, jež bude restaurována či replikována. Z důvodu vytápění je třeba obnovit kamna v obytných místnostech. V přízemí bude vznikat i „staronová“ skladba podlah (původní se dochovaly jen v reliktech – fošnové podlahy obytných místností, břidlicová dlažba chodby). Obnova fary je běh na dlouhou trať. Kdy bude jakžtakž hotova, si zatím netroufáme odhadovat.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Finanční pomoc v podobě dotací je pro nás velmi důležitá. Práce na obnově památky nejsou levná záležitost a s našimi běžnými platy bychom ji sami neutáhli. V letech 2022 a 2023 jsme získali příspěvek v rámci Havarijního programu Ministerstva kultury a v roce 2023 nás podpořil i Moravskoslezský kraj, který nám přispěl jak v rámci Programu obnovy kulturních památek (repase oken a dveří), tak v Programu obnovy památek nadregionálního významu (rekonstrukce hospodářské části domu).

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese jakkoliv se podílející na obnově?
Řemeslníků, kteří umějí opravit památkový objekt tak, aby zůstala zachována jeho autenticita, je jako šafránu. Je proto zřejmé, že je nenaleznete „za rohem“, jejich ceny jsou vyšší a práce je třeba plánovat se značným předstihem (i kvůli dotacím, které už po vás požadují v podstatě kompletní rozpočet a uzavřenou smlouvu). Na hynčické faře se na různé práce vystřídalo už více řemeslníků. Dlouhodoběji spolupracujeme s Filipem Trunečkou (firma Trastam), který se specializuje především na obnovu historických vápenných omítek, ale zprostředkoval nám i výborného tesaře Davida Stejskala, který se ujal nelehkého úkolu náhrady roubeného nároží domu.

Příběh záchrany můžete sledovat na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info