PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Davidem Pindurem a Radimem Sikorou o vzniku muzea

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Davidem Pindurem a Radimem Sikorou o vzniku muzea

22. 12. 2021 Propamatky.info: Pohled na průběh obnovy v březnu 2021 Pohled na průběh obnovy v březnu 2021 | Foto: David Pindur | Licence: Všechna práva vyhrazena JABLUNKOV (FRÝDECKOMÍSTECKO) | V současnosti se dokončují práce na proměně památkově chráněného takzvaného Knížecího domu v Muzeum Trojmezí. Na detaily náročného procesu jsme se zeptali historika Muzea Těšínska a vedoucího odboru správy majetku a rozvoje města.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
DP:
Památkově chráněný dům čp. 150 situovaný na nároží ulice Plk. Velebnovského a Mariánského náměstí se třemi charakteristickými prampouchy patří mezi nejstarší zděné objekty nejen ve slezském městě Jablunkov, ale i v celé této části někdejšího Těšínského knížectví. Zažitý název Knížecí dům souvisí se skutečností, že se ve druhé polovině 16. století stal majetkem těšínských knížat z rodu Piastovců. Je spojen s pobyty těšínských kněžen, konkrétně Sidonie Kateřiny († 1594) či její vnučky Alžběty Lukrécie (1599–1653). V letech 1654–1918 vlastnili dům Habsburkové, za těšínských knížat zde sídlil například polesný či úředníci Těšínské komory. Od poloviny 19. století do roku 1911 se v budově nacházel také okresní soud. Poté dům sloužil různým komerčním či obytným účelům. V roce 2018 ho od města Jablunkov zakoupil Moravskoslezský kraj. Zájemcům o podrobnější historii objektu i zmapování jeho stavebněhistorického vývoje bych doporučil precizní odbornou studii kolegů Ondřeje Haničáka a Radima Ježe publikovanou v loňském ročníku časopisu Těšínsko.

Jaké byly hlavní kroky rekonstrukce, případně jaké nálezy přinesla?
DP:
Především v posledních 100 letech byla vnitřní dispozice domu kvůli komerčnímu a obytnému využití opakovaně měněna a degradována formou různých vestaveb, příček, sekundárních otvorů a dalších nevhodných zásahů navzdory skutečnosti, že byl již v roce 1958 zapsán do státního seznamu nemovitých kulturních památek. V patře se nacházely do roku 2019 městské byty, v přízemí s historicky cennými renesančními a barokními klenbami a ostěními sídlila do počátku roku 2020 prodejna potravin. Stavební práce zahájené firmou BYSTROŇ Group, a. s., na podzim roku 2020 byly proto velmi náročné a bylo třeba mimo jiné demolovat či demontovat řadu novodobých přístaveb a dalších nevhodných konstrukcí, odstranit plastová okna a podobně. Práce probíhají pod dohledem pracovníků památkové péče i archeologa. Došlo k nálezům řady předmětů, například úlomků raně novověkých kachlových kamen, keramiky, skla, mincí a dalších. Zajímavé jsou kolkované cihly z jablunkovské městské cihelny z 19. století. Nečekaným stavebněhistorickým objevem byl zazděný neznámý prostor v místnosti v prvním patře, která sloužila v 18. a 19. století jako kuchyně, a také základy pece. Shodli jsme se na jejich zachování a zpřístupnění budoucím návštěvníkům Muzea trojmezí.

Které práce vás před dokončením konkrétně čekají?
DP:
V nejbližších měsících dojde k ukončení stavební části projektu, dodělávají se vnitřní omítky, podlahy, elektroinstalace. Vně zadní části domu bude instalována prosklená výtahová plošina pro imobilní osoby, kterou nešlo s ohledem na přítomnost historicky cenných kleneb v objektu umístit v interiéru. Nezávisle na stavbě probíhají přípravy stálé expozice i vybavení neexpozičních prostor. Objekt by měl být veřejnosti zpřístupněn v polovině roku 2022.

Jak by měla být nová expozice koncipovaná a co bude zahrnovat?
DP:
Vybudování této nové pobočky Muzea Těšínska s názvem Muzeum trojmezí umožňuje finanční podpora Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, investorem je Moravskoslezský kraj. Návštěvníkům nejvýchodnějšího města Česka a zároveň nejjižnějšího města ve Slezsku zde bude zpřístupněna stálá expozice s názvem Krajina a lidé. Je koncipována interdisciplinárně a na její tvorbě se podílejí vedle přírodovědců také etnografové, historikové, archeolog či muzejní pedagogové. Jak již název napovídá, představí staleté soužití přírody a člověka ve svérázné nejvýchodnější oblasti Česka při státních hranicích s Polskem a Slovenskem, tedy na trojmezí. Vedle prezentace zdejšího původního přírodního prostředí před příchodem člověka seznámí i se současným stavem ochrany přírody a krajiny, fenoménem valašské a pasekářské kolonizace ve slezské části Beskyd, bohatou historií, tradicemi a zvykoslovím Jablunkova a okolí a v neposlední řadě i minulostí samotného Knížecího domu. Vedle klasických exponátů se počítá se zapojením moderních audiovizuálních prvků. V objektu bude i prostor pro proměnné výstavy či práci s veřejností všech věkových skupin. Přidanou hodnotou bude zpřístupnění revitalizovaného interiéru jednoho z historicky nejcennějších objektů v regionu.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
RS:
Zhotovitelem stavby je firma BYSTROŇ Group, a. s., a autorem dokumentace obnovy je PROJEKTSTUDIO EUCZ, s. r. o., pod vedením architektky Zuzany Sýkorové.

Více informací naleznete na stránkách MUZEA TĚŠÍNSKA. Obnově třech muzejních objektů se věnuje také aktuální časopis PROPAMÁTKY ZIMA 2021/2022. Tištěný čtvrtletník zasíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete na stránce Klubu PROPAMÁTKY.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info