PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Tipy a inspirace>>Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

Obnova kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku

18. 10. 2021 Propamatky.info: Celkový pohled na obnovený svatostánek Celkový pohled na obnovený svatostánek | Foto: www.msstavby.cz | Licence: Všechna práva vyhrazena FULNEK (NOVOJIČÍNSKO) | Letos v létě byla dokončena obnova barokního farního svatostánku, který patří k výrazným památkám severovýchodní Moravy. Chrám je veřejnosti zpřístupněn zpravidla od pátku do neděle s možností objednání bezplatné služby průvodce.

Proměna spočívala v obnově kostela, kaple, gotické křížové chodby a části areálu kláštera podle návrhu kanceláře I.D.E.A. pod vedením architekta Antonína Řehulky, zhotovitelem se staly společnosti Ridera Stavební, a. s., a FICHNA – HUDECZEK, a. s. Současně proběhla sanace krovu a jeho ztužení nad kaplí sv. Josefa nebo výměna střešní krytiny. Barevné řešení fasád vychází ze stratigrafického průzkumu a kompletně byly restaurovány kamenické, kovové, dřevěné a zlacené prvky. Nad rámec původního projektu byly zrestaurovány historické omítky v křížové chodbě.

Kromě repase truhlářských prvků došlo k zasklení výplní rajského dvora historickým taženým sklem nebo výrobě nových měděných klempířských prvků. Okolí kostela a rajský dvůr získaly novou dlažbu. Revitalizaci svatostánku finančně podpořily Evropský fond pro regionální rozvoj, Ministerstvo kultury a také město Fulnek. Veřejnost se mohla zapojit prostřednictvím vyhlášené veřejné sbírky. Slavnostní otevření proběhlo 13. června 2021 současně s děkovnou mší slouženou apoštolským administrátorem diecéze Mons. Martinem Davidem.

Památkově chráněný farní kostel Nejsvětější Trojice vznikl v letech 1750–1761 při řeholním domě augustiniánů. Představuje jednolodní stavbu s charakteristickou východní kaplí sv. Josefa. Loď má sedlovou střechu, nad ústředním prostorem s kupolí pak mansardové zastřešení se sanktusníkem. Samotné monumentální průčelí připomíná architekturu vrcholného baroka.

Více informací naleznete na stránkách FARNOST FULNEK.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info