PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Moravskoslezský kraj>>Moravskoslezský kraj>>V Příboře dokončili obnovu domu s bohatou štukovou fasádou

Zpravodajství

Moravskoslezský kraj

zpět

 

V Příboře dokončili obnovu domu s bohatou štukovou fasádou

5. 7. 2020 Propamatky.info: Obnovený dům čp. 266 v ulici Křivá v Příboře s bohatou štukovou výzdobou Obnovený dům čp. 266 v ulici Křivá v Příboře s bohatou štukovou výzdobou | Foto: Město Příbor | Licence: Všechna práva vyhrazena PŘÍBOR | V roce 2019 byla v ulici Křivá dokon­čena obnova fasády domu čp. 266, včetně restaurování jeho bohaté štukové výzdoby. Stavba se nachází v ochranném pásmu měst­ské památkové rezervace, v sousedství starého hřbitova a hřbitovní kaple sv. Františka Serafinského.

V průběhu předběžného restaurátorského průzkumu bylo zjištěno, že stav štukových dekorativních prvků na fasádě domu je velmi špatný, a to na všech partiích, jak na hlavicích pilastrů, tak i na girlandách a rostlinných dekorech. Originální modelace ozdobných prvků byla totiž zaslepena četnými nátěry.

Jednotlivé fáze restaurátorských prací byly prováděny z lešení. Postupně byly odkrývány pasáže na hlavicích pilastrů i ostatních prvcích. „Podle zjištění bylo nezbytné odstranit všechny nepůvodní, druhotné vrstvy, a to především z důvodu silného poškození materiálu i z obavy před postupující degradací. Bylo nutné zpřístupnit materiál pro celkovou celoplošnou konsolidaci a na ni navazující plastickou retuš, místy až rekonstrukci štukových prvků,“ uvádí v restaurátorské zprávě Jakub Gajda, umělecký sochař a restaurátor, který obnovu prováděl.

Restaurátoři museli nejprve odhalit původní vrstvy barevnosti fasády a zdobných prvků, rehabilitovat degradovaný materiál a provést plastickou rekonstrukci poškozených prvků. Na závěr přišla na řadu obnova barevnosti plastických dekorů i celé fasády. Práce probíhaly v několika na sebe navazujících etapách za přísného dodržení technologické kázně i přestávek nutných pro vyzrání materiálů.

Rekonstrukce ob­jektu včetně restaurování štukových prvků byla hrazena částečně z roz­počtu města Příbor a také z Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. V roce 2020 má město v plánu obnovu povrchů přilehlých ma­lebných uliček a současně chce revita­lizovat prostranství u starého hřbitova. Zrekonstruovaný dům čp. 266 se tak stane klenotem této romantické části Příbora. Historický ob­jekt čp. 266 byl v první třetině 19. století upra­ven ve tvarosloví zlidovělého empíru a je hodnotný především svou nety­pickou a ojedinělou fasádou s bohatou štukovou výzdobou. Ta je příkladem ohlasu velké architektury v pololido­vém stavitelství.

Zpráva byla připravena v rámci mediální spolupráce s městem Příbor. Bližší informace naleznete na jeho webových stránkách.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Město Příbor

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info